Ny tjänst för fordonskontroll med GPS-positionering

januari 7, 2013 Forskning , IT/Teknik , Logistik , Transport

Företaget PosTrack har skapat en integration av GPS-positionering till Fordonskontrolls webbtjänst, som ska ge företag bättre kontroll över fordonsflottan.

Integrationen innebär att utöver fordonets senaste position genereras automatiskt varningar via e-post om t ex ett fordon med körförbud förflyttas mer än 500 meter.

– Det var från början en gemensam kund, logistikföretaget DHL, som efterfrågade integration av GPS-positionering till Fordonskontrolls webbtjänst som vi ville utveckla till något mer än att bara visa kordinater via en kartbild säger Peo Siwertson, nytillsatt vd för PosTrack Europe AB.

-Tanken med Fordonskontroll är att ge företag med fordon ett verktyg att få total kontroll på fordonsflottan, vilket gjorde det naturligt att skapa integrationen som utvecklades till en unik tjänst säger Daniel Wagerman, vd Fordonskontroll Sverige AB.


Läs mer