Ny teknik kan minska leveranstider med 30 %

augusti 14, 2013 Forskning , IT/Teknik , Logistik

En ny internationell studie visar att 92 procent av tillfrågade transportchefer ser stora utmaningar i att klara samma dag-leveranser, ett kundkrav som blir allt vanligare. De tror att ny teknik för medarbetarna på fältet kan minska leveranstider med cirka 30 %.

Studien genomfördes i april 2013 av det amerikanska Vanson Bourne på uppdrag av Intermec bland 375 transport- och logistikchefer i sex länder.

Studien visar att 34 procent av de tillfrågade transportcheferna tycker att förbättrad effektivitet är strategiskt viktigast för verksamheten. Mer än tre fjärdedelar (77 procent) av de 375 tillfrågade större företagen i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, Australien och Nya Zeeland säger att deras kunder ställer krav på leverans samma dag och nästan alla menar att kundernas förväntningar innebär stora utmaningar för deras företag.

Nästan alla tillfrågade upplever att kundernas efterfrågan bäst kan mötas genom automatisering av viktiga processer inom hämtning och leverans och med teknik som GPS, mobilkommunikation och bredband. Företagen räknar med att ny teknik kan sänka tiden för varje hämtning och leverans med 2,68 respektive 2,41 minuter¹.

Innovation genom automatisering

De tillfrågade menar att implementering av mobilt bredband (60 procent), integrerad fordonstelematik (44 procent) och RFID (38 procent) erbjuder den bästa avkastningen på investeringen i deras organisation.

Med proaktiva leveransuppdateringar, med positioneringstjänster och mobil teknik, tror företagen att de kan eliminera 24 procent av samtalen med förfrågningar om leveransstatus. Detta motsvarar drygt 1600 samtal per arbetsdag.

44 procent av företagen anser att omstrukturering av de interna processerna är det bästa sättet att förbättra verksamhetens effektivitet. Överlag upplever transport- och logistikchefer att rätt omstrukturering av processer kan förbättra effektivitet med över 13 procent.

Trots detta har över en tredjedel (39 procent) misslyckats med att slutföra en omstrukturering av företagets processer under det senaste året. Av dessa har nästan tre fjärdedelar (72 procent) inte utvärderat sina processer på minst två år.

– Kundernas förväntningar blir allt högre för varje dag och sätter ökat press på medarbetarna på fältet att möta skärpta tidsgränser, säger Jeff Sibio på Intermec.
– Vår undersökning visar att användningen av ny effektiv teknik inte bara minskar samtals- och hämtningstider för anställda, den underlättar också för kunderna genom att de enkelt kan se paketets leveransstatus.

Intermec verkar inom arbetsflödesprestanda och designar system för automatisk datainsamling och IT-lösningar för gränssnittet mellan anställda på fältet, tillgångar och kunder.
 


Läs mer