Molnet och Big Data både problem och möjlighet

juni 24, 2014 Forskning , IT/Teknik , Logistik

Vilka är de främsta utmaningarna inom logistik 2020-2030? Den frågan var rubriken när professor Mats Abrahamsson talade på Apteans öppna kundseminarium i Stockholm nyligen.

– En svårighet är att få företag ser mer än tre år framåt, förklarade Mats Abrahamsson:

– Hållbarhet och klimat är ett exempel. Vi måste ju ställa om för att klara klimatmålen, men varken företag eller politiker bryr sig i allmänhet.

– Peak Oil sägs komma omkring 2020. Det betyder att oljepriser och skatter kommer att stiga. Det är bara ett par av de makroparametrar som är direkt relaterade till de logistiska systemen, sa Mats Abrahamsson.

Antalet alternativa leverantörer ökar ständigt i och med globaliseringen. Det ger i sig mer komplexa supply chains.

– Men komplexa supply chains kräver mer systemstöd och systemkunskap.

Aptean som är leverantör av sådant systemstöd, särskilt för mycket stora volymer, har sitt ursprung i Industri-Matematik, IMI, ett av de fyra svenska ”I-na” (de övriga var IFS, IBS och Intentia) som vid millennieskiftet alla låg i frontlinjen i att utveckla affärssystem. 2003 köptes Industri-Matematik av kinesiska CDC Software. 2012 gick sedan CDC Software samman med Consona Corporation i Aptean med huvudkontor och ägare i USA.

– Det betyder ca 9 000 kunder i ett 100-tal länder. I Sverige arbetar 120 anställda i Stockholm, Linköping och Hässleholm, säger Niklas Rönnbeck, Nordenansvarig inom Aptean.

Affärssystemet för logistik och inköp heter dock fortfarande IMI Supply Chain.

Nyligen höll Aptean ett kundevent i Stockholm som också var öppet för andra intresserade företag. Bland 50-talet deltagare främst från Norden, fanns bl a marknadsledande dagligvarukedjor som Norgesgruppen från Norge och Ahold – Albert Heijn från Holland.

Det stora genombrottet för ERP-system kom redan när de kunde integreras med leverantörernas och kundernas system.

Idag är tillgången till data enorm och begreppet ”Big Data” speglar både möjligheter och hot.

– Dagens ERP-system kan leverera realtidsdata på både produkt- och verksamhetsnivå och både från leverantörer, lager, butiker och transportörer säger Pär Wetterlöf, vice president product management, som själv har rötterna i IMI.

– För att inte drunkna i data gäller det att vaska fram de nyckeltal som är relevanta för att få till en effektiv logistik vid mycket stora volymer. Det är vårt system bra på.

I världen ”Post Snowden” har säkerhet och integritet hamnat i blickpunkten. Både molnet och Big Data har blivit tvetydiga begrepp. Att affärskritiska data svävar runt i molnet kan vara tveksamt.

– Våra kundföretag har ofta unika och affärskritiska supply chains och vill därför själva behålla kontrollen över sina logistikprocesser, säger Pär Wetterlöf.

Av Gösta Hultén


Läs mer