Kommunal samdistribution i Blekinge kan minska klimatutsläpp med 30 procent

november 6, 2014 Forskning , Miljö/CSR , Transport

Genom att samlasta varor via en distributionscentral har kommuner stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten, visar en studie från Energikontor Sydost. 

Dessutom gynnar en distributionscentral mindre och lokala leverantörer då en leveranspunkt förbättrar deras konkurrenskraft i upphandlingar. En studie som
Energikontor Sydost har gjort visar att de fyra kommunerna i Blekinge län och
Bromölla kommun i Skåne tillsammans kan minska antalet leveranser med 65 % och sina koldioxidutsläpp med över 30 % genom samordnad varudistribution.

En kommunal institution behöver behöver massor av olika varor, till exempel behöver en förskola matvaror av flera olika slag, blöjor, skrivmaterial,
handdukar, städprodukter, toalettpapper med mera. För varje produktgrupp kommer en lastbil och förskolan kan få flera leveranser dagligen. Genom att istället låta leverantörerna köra sina varor till en distributionscentral, varifrån sedan en enda lastbil, som företrädelsevis drivs av förnybart bränsle, transporterar alla varor till förskolan kan antalet leveranser minska. Färre och bättre planerade leveranser kräver färre insatser från personalen på förskolan och ger dem bättre möjlighet att förbereda sig för mottagandet av varorna. Efter leveransen kör lastbilen vidare på sin optimerade rutt. Detta koncept som kallas samordnad varudistribution har Växjö kommun använt under ett par år, men det kan nu även bli verklighet för närliggande kommuner.

Energikontor Sydost har tagit fram en studie som belyser vilka effekter en samordnad varudistribution genererar för kommunerna i Blekinge län och Bromölla kommun.
Studien analyserar effekterna av ett gemensamt distributionssystem för alla kommuner och även scenariot med ett distributionssystem i varje kommun. Resultatet på kommunnivå, det vill säga om kommunen använder ett eget system, visar att en samordnad varudistribution skulle generera en minskning av antalet leveranser med 65 % och koldioxidutsläppen med över 30 %. På länsnivå, inräknat två centraler i länet, minskar antalet leveranser från nästan 1 500 per vecka till strax över 950.
Transportarbetet minskar med cirka 30 %, vilket motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp med nästa 3,5 ton i veckan.

En samordnad varudistribution möjliggör också att mindre leverantörer har möjlighet
att leverera sina varor till kommunen. Mindre leverantörer har oftast inte samma
distributionskapacitet som större och de har därför inte möjlighet att leverera sina
varor till alla enheter. Men genom att leverantören endast behöver leverera sina
varor till en eller ett par leveransställen (centralen), möjliggör en samordnad
varudistribution att mindre lokala leverantörer i framtiden kan leverera varor till
kommunen.


Läs mer