Eurokrisen ökar intresset för effektivare logistik

november 29, 2012 Forskning , IT/Teknik , Logistik , Produktion , Transport
Eurokrisen ökar intresset för effektivare logistik

– Framgångsrika företag i högkonjunkturer är de som har investerat under nedgångar, säger Oskar Ebbinghaus. Foto Accenture

Eurokrisen har ökat Kinas intresse att investera i EU. Den ökar också intresset för outsourcing och för investeteringar i flexibla logistikflöden, visar en färsk rapport.

Hälften av de storföretag som är baserade i euroområdet söker aktivt efter företag att förvärva i regionen som ett sätt att möta valuta- och skuldkrisen, enligt en ny undersökning från Accenture.
Undersökningen, där 450 företagsledare i och utanför euroområdet deltog, visar 44 procent har ökat sina investeringar på tillväxtmarknader som en följd av osäkerheten i EU.

Undersökningen, som presenteras i rapporten “Exploring the Eurozone: take cover or take advantage”, omfattar storföretag i Frankrike, Tyskland, Spanien, Kina, Storbritannien och USA.

Ändrade investeringsmönster
55 procent svarar att de skjuter upp sina investeringar inom euroområdet och hälften säger att deras långsiktiga investeringsplaner blivit mer inriktade mot tillväxtmarknader som en följd av skuldkrisen. Ca en fjärdedel av de tillfrågade från Frankrike och Spanien och tre fjärdedelar av de tillfrågade från Tyskland svarar att
krisen fått dem att öka sina investeringar i hemlandet eller närområdet.

Företag inom euroområdet är också nu mer benägna att ingå i s k joint ventures som en följd av krisen. 45 procent av de europeiska företagen söker aktivt joint ventures mot 34 procent av företagen utanför valutaunionen.

– Det är oundvikligt att långsam tillväxt och osäkerhet i EU får investeringar i tillväxtmarknader att se mer attraktiva ut, kommenterar Oskar Ebbinghaus, ansvarig för management consulting på Accenture.

Kina tar chansen
Utanför euroområdet är kinesiska företag mer benägna än amerikanska eller brittiska företag att utnyttja krisen till att öka sina investeringar i valutaunionen. 25 procent av de kinesiska företagen planerar att ÖKA sina investeringar i euroområdet till följd av krisen.

Det kan jämföras med tre procent av de amerikanska och elva procent av de brittiska företagen. 71 procent av de kinesiska företagen söker just nu förvärv i euroområdet eller vill börja göra det. Motsvarande siffror för amerikanska och brittiska företag är 20 procent respektive 30 procent.

Trots att företag genomför stora nedskärningar finns det också belägg för att vissa utnyttjar situationen för att effektivisera sin verksamhet.
72 procent av befattningshavarna i undersökningen har redan genomfört eller avser att genomföra kostnadsbesparingar i euroområdet. Siffran stiger till 83 procent bland spanska företag och 90 procent bland kinesiska företag.
48 procent av de tillfrågade i undersökningen har redan genomfört eller planerar att genomföra personalnedskärningar, motsvarande siffra ligger på 53 procent för företag i valutaunionen.

Många flyttar verksamhet
43 procent av befattningshavarna överväger att flytta delar av verksamheten som en följd av krisen, samtidigt som tio procent av befattningshavarna överväger att flytta hela verksamheten ur euroområdet. Tyska och kinesiska företag är mest benägna att flytta ut delar av sina verksamheter.

Satsar på flexibla logistikflöden
Vid frågan om vilka affärsområden som valutakrisen uppmuntrar dem att förbättra, svarar 33 procent av de tillfrågade befattningshavarna att de skulle investera mer i outsourcing, 30 procent i mer flexibla logistikflöden, 28 procent i riskhanteringsförmågor och 25 procent i sk “shared services.”

– Framgångsrika företag i högkonjunkturer är de som har investerat under nedgångar, säger Oskar Ebbinghaus.

– Krisen i euroområdet har resulterat i kraftiga åtgärder från företag, och våra data visar att de kommer fortsätta reducera kostnader på lång sikt. Men företag måste
balansera kostnadsbesparande åtgärder idag med insatser imorgon för att förbättra deras framtida verksamhetsstyrkor och konkurrensfördelar.


Läs mer