Brevtest: Bara vart annat brev kom fram i tid

april 4, 2016 Forskning , Logistik

Bara vart annat brev kommer fram i tid, visar ett brevtest som Uppsala nya tidning UNT gjort.

UNT, Uppsala nya tidning har skrivit om problem med postdistribution och gjort en
egen brevtest. Den visar att bara vart annat brev kommer fram i tid. Flera personer
berättar om brev som försvinner, julkort som delats ut i februari, kallelser som
kommer fram efter att mötet hållits och räkningar som kommer fram efter
förfallodatum eller inte alls.

Postnord har hävdat att det handlar om undantag och att “nästan alla brev kommer
fram i tid.”

För att testa om det stämmer gjorde UNT ett eget test av postutdelningen. 100 brev
skickades till olika adresser i Uppsala, Stockholm, Gävle, Västerås och några orter
i Uppland.

Det visade sig att det fanns inaktuella adresser på adresslistorna. Några av
adressaterna var bortresta den vecka som breven skickades.

Av de övriga breven var det hälften som kom fram efter en dag, som utlovats. Efter
två dagar hade 80 procent anlänt. På tre dagar var det 85 procent. Först efter två
veckor var man uppe i över 97 procent. Fortfarande saknades ett brev, drygt fyra
veckor efter att det postades. Ett brev sändes i retur efter tre veckor, trots att
det finns en aktiv eftersändning till adressaten.

Postnord lovar själva att dela ut breven dagen efter. Alla är dock medvetna om att
det kan ske enstaka fel i distributionen, och kvantitativt har kravet i Postnords
tillstånd satts till att 85 procent av 1:a klass-breven ska delas ut dagen efter,
97 procent av breven ska delas ut inom tre dagar.

– Tidigare låg de på en bit över 90 procent dagen efter. När problemen var som
störst var de nere på 80 procent och sen har det gått upp. Men uppenbarligen har
det gått ner igen. Det här är en mycket bekymmersam utveckling. Det visar att det
går åt fel håll, säger Olof Bjurö enhetschef på Post- och Telestyrelsen.

Fredrik Nilsson, regionchef Postnord säger att man haft problem med utdelningen i
Uppsala, men att man nu tagit in personal från andra distrikt för att lösa
situationen.

– Vi är inte nöjda med situationen. Det är en kombination av orsaker där vi blivit
uppsagda från vårt hyreskontrakt, samtidigt som vi gjort förändringar i
infrastrukturen och haft en riktigt hög sjukfrånvaro. Förbättringen tar tid att
komma till rätta med. Och jag räknar med att vi kommer att ha det betydligt
stabilare i andra halvan av mars.

Men undersökning i början av april visade att det är fortsatta problem, både i
Uppsala och andra orter.

– Jag vill inte gå in och kommentera den undersökning som ni har gjort. Vi gör våra
egna kvalitetsmätningar som vi köper in från ett externt företag. Och totalt sett
ligger vi på en hög nivå.

Kan det vara så att sorteringsmaskinerna har svårt att läsa handskrivna adresser,
vilket kan förklara skillnaden mot era kvalitetsmätningar?

– Generellt är maskinerna mycket duktiga på att läsa handskrivet. Kan maskinen inte
läsa adressen visas en bild på en skärm för en operatör, som hjälper maskinen på
traven. Kan man inte läsa på skärm går brevet vidare till manuell hantering, och
det ska inte påverka befordringstiden.


Läs mer