Regeringen öppnar för logistik i Hässleholm Nord

februari 10, 2012 Fastigheter , Logistiklägen

Regeringen har beslutat att detaljplanen för logistikområdet Hässleholm Nord ska gälla och avslår därmed överklagan från de närboende i Rättelöv.

Hässleholm har ett strategiskt läge för logistik och transportflöden. Satsningen på Hässleholm Nord som en av södra Sveriges större industri- och logistikparker med kombiterminal, är av stor betydelse, inte bara för Hässleholm, utan för hela regionen. Hässleholm är redan idag rankad på plats 15 på listan över de 25 bästa logistiklägena i Sverige (www.intelligentlogitik.se/logistiklagen)

– Hässleholm Nord är en strategisk långsiktig satsning för Hässleholms kommun, säger kommunalråd Urban Widmark (M). Regeringens besked idag ger oss möjligheten att nu gå vidare med fortsatt projektering och utveckling av området.

I ett första skede omvandlas 120 ha mark norr om riksväg 21 längs stambanan till område för logistikverksamhet, varav 20 ha avsätts för en kombiterminal för omlastning av gods och varor mellan väg och järnväg. Terminalområdet utvecklas i en samverkan med Jernhusen.

Enigheten om satsningen på logistik går över blockgränserna.

– Det unika läget med både järnväg och riksvägar ger plats och möjlighet för många framtidsinriktade företag, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C)

– Den direkta anslutningen till järnvägen, framtidens kanske främsta transportmedel, gör Hässleholm Nord till en mycket klok och hållbar investering, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).
 


Läs mer