Power bygger ut 28 000 kvm i Vaggeryd

november 9, 2020 Fastigheter , Lager , Logistiklägen , Miljö/CSR
Power bygger ut 28 000 kvm i Vaggeryd

Logistikfastighetsjätten Prologis bygger ut Powers (f d Experts) centrallager i Vaggeryd med 28 000 kvm. Ny- och ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2021.

Skillingaryd i Vaggeryds kommun får flera stora logistiketableringar de närmaste åren. Aditro Logistics och CH Square planerar att bygga ett logistikcentrum på totalt 130 000 kvm på orten, där den första etappen på 50 000 kvm sta stå klar 2022. Även Odd Molly, Hanssongruppen och Fiskaregården planerar för en logistikpark på 120 000–160 000 kvm på orten.

Power expanderar

Och nu expanderar även hemelektronikhandlaren Power, tidigare Expert, sitt centrallager som man lade på orten 2011. Expansionen omfattar nära 28 000 kvm och innefattar även viss ombyggnad av Powers befintliga anläggning på ca 63 000 kvm. Byggstart sker omedelbart och byggnaden väntas stå klar under hösten 2021.

Powers centrallager ska förse hela Norden med behovet av hemelektronikprodukter, oavsett om det avser butiker, webbhandel eller slutkund direkt. Den nya byggnaden och förändringarna har planerats under lång tid, men planerna har tidigarelagts på grund av en accelererande utveckling under 2020.  För Power handlar det om att lagerhålla stora mängder elektronik för att både kunna hålla en hög snabb servicenivå och samtidigt konkurrenskraftiga priser.

– Efterfrågan har växt snabbt och kraven på mer yta har funnits ett tag, kommenterar Ulrika Onselius, platschef på Power International Logistics AB i Skillingaryd.

– Vi ser hela tiden framåt för att kunna säkra vår marknadsandel. Dels att vara effektiva i flöden, transporter och logistik, dels att kunna lagerhålla rätt volymer för att hålla löftet om snabba leveranser.

Powers ny- och ombyggda lager. Foto Prologis.

Förbättrade godsflöden

Ny- och ombyggnaden innefattar  utöver ökad yta även 33 nya lastportar, en utökad skyddad parkering och ett helt nytt flöde där alla transporter kör i samma riktning runt fastigheten. Nybyggnaden får miljöcertifieringen Breeam ”Very Good”.

– Med de nya portarna och det nya trafikflödet kommer alla varor tas in på en sida och levereras ut på den andra sidan. Med lastbilarna parkerade i närheten kan också tiderna för lastning och lossning kortas, när de olika transporterna snabbt kan prioriteras, berättar Ulrika Onselius.

I samband med nybygget byts också all belysning ut till LED-belysning, vilket både är energieffektivt och innebär en arbetsmiljöförbättring. Anläggningen får också en rekreationsyta som ger personalen möjlighet att ses utomhus när vädret tillåter och taket förbereds också för solceller.

– Tillsammans med Power har en viktig miljöaspekt fått påverka utbyggnaden. Runt fastigheten rinner en liten bäck som behövde skyddas, varför lastgårdens omfattning begränsats och bäcken avskärmats för att skydda djurlivet, kommenterar Johan Nihlmark, affärsutvecklare på Prologis.

Powers lager idag. Foto Klara Eriksson.

Underhåll ingår

Avtalet är ett så kallat “clear lease” det första sådana avtal som Prologis tecknar i Sverige.

–  Clear lease handlar om att vi genom hyreskontraktet tar hand om allt underhåll, skötsel och förvaltning mot ett fast tillägg. Vi har också nyligen lanserat en ny europeisk marknadsplats där våra kunder kan beställa centralt upphandlade produkter som hyllinredning, truckar, LED-belysning och till och med solcellsanläggningar, berättar Johan Nihlmark.