Nytt kontor- och logistikcenter i Lund

april 13, 2023 Fastigheter , Logistik , Miljö/CSR

Axis Communications AB har gett Skanska uppdraget att bygga ett nytt kontor- och logistikcenter på Brunnshög i Lund med namnet “Opera”. Avtalet är värt cirka 730 miljoner kronor. Byggnadsarbetet påbörjas efter sommaren och beräknas stå klart till sommaren 2026.

“Opera” byggs vid Axis nuvarande kontor nära forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Byggnaden blir sju våningar hög och omfattar drygt 27 000 kvadratmeter. Genom nybyggnationen kan företaget flytta sitt logistikcenter närmare kärnverksamheten(idag finns det på annan plats i Lund).  De nya kontorslokaler ska möta expansionsbehoven. Av företagets drygt 4 000 medarbetare arbetar cirka 2 700 i Lund.

Stor vikt kommer att läggas på hållbarhet och att skapa en trivsam arbetsmiljö. Bland annat ska grönytor och en solcellsanläggning anläggas på taket. Avsikten är att söka certifiering enligt Miljöbyggnad silver samt Miljöbyggnad guld avseende energi.