Nyfosa köper fastigheter för 700 miljoner

juli 11, 2019 Fastigheter , Logistik

Nyfosa har tecknat avtal med bland annat Skånska industrifastigheter om förvärv av en fastighetsportfölj om nio fastigheter i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 695 miljoner kronor.

Fastigheterna har en yta om totalt cirka 37 800 kvadratmeter, varav 68 procent är lager/logistik och resterande del kontor, butik och restaurang, med årliga hyresintäkter om 49,4 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Malmö. Bland hyresgästerna återfinns bland annat Malmö Lastbilscentral AB, Abkati, och Stryker AB. Genomsnittlig återstående avtalstid för hela portföljen uppgår till 9,2 år.

– Denna portfölj består huvudsakligen av moderna lager/logistik fastigheter i bra och expansiva lägen med stabila kassaflöden och en lång genomsnittlig avtalslängd. Dessutom kompletterar fastigheterna vårt befintliga bestånd i Malmö väl, kommenterar Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. På tre av fastigheterna ska byggnation färdigställas till ett värde av cirka 270 miljoner kronor genom säljarens försorg. Affären är avseende dessa fastigheter villkorad av att entreprenaderna färdigställs och att hyresgästerna flyttar in och erlägger hyra. Tillträde till dessa fastigheter ska ske senast 31 augusti 2020, 31 december 2020, respektive 31 mars 2021. Ekonomiskt tillträde för resterande fastigheter, vilka har ett totalt fastighetsvärde om cirka 425 MSEK, är den 31 augusti 2019.