Jönköping växer som logistikläge

Jönköping växer som logistikläge
- Torsvik expanderar rejält, under 2018 tillkommer omkring 50 000 kvm. Foto Logpoint

Torsviks söder om Jönköping är ett av Nordens största och äldsta logistikcentrum. Och tillväxten är stor, med flera nybyggen under uppförande. Foto Logpoint

Jönköping växer – både logistiktillväxten och befolkningsutvecklingen pekar rakt uppåt, med – Vi står inför stora utmaningar. Transporterna måste bli mer hållbara, men hur det ska gå till vet jag inte, säger Caisa Björndal, som leder logistikutvecklingen i Jönköping som affärsutvecklare för Logpoint.

LOGISTIKLÄGEN Jönköpingsregionen är ett starkt logistikfäste, tillsammans med Nässjö och Vaggeryd har Jönköping en sjundeplats på listan över Sveriges bästa logistiklägen 2017. Torsviksområdet söder om stan är ett av Nordens största och äldsta logistikcentrum. Det är ett 480 hektar stort område med närmare 5 000 anställda i ett 120-tal företag, med jättar som Ikea, Elgiganten, Aditro och Bring.

– Vi måste ständigt utveckla oss och skapa förutsättningar för området att utvecklas, säger Caisa Björndal.
Hon är civilekonom i grunden och har i större delen av sitt yrkesliv jobbat med affärsutveckling på olika sätt. Sedan 2015 leder hon affärsutvecklingen för logistiken i Logpoint South Sweden, genom det kommunalägda bolaget Södra Munksjö Utveckling AB, Smuab.
– Det händer jättemycket, vi har flera etableringar på gång i Stigamo och har fullt sjå med att driva detaljplaneprocessen för ytterligare 60 hektar mark i Granarp och Hyltena.
Flera nyetableringar
Förra året fick Logpoint två nya, större logistiketableringar, när Babyshop invigde sitt 22 000 kvm stora lager och Elgiganten öppnade ett 12 000 kvm stort höglager vid sitt enorma DC i Torsvik. I december i år flyttar AD Bildelar in i sitt nya, 20 000 kvm stora lager på Stigamo. Bolaget flyttar därmed sin lagerverksamhet till Jönköping från Varberg.Under 2018 får Logpoint ytterligare två etableringar. Den största byggs av Nivika Fastigheter, som bygger en 13 000 kvm stor anläggning för Brenderup Group på Stigamo. Fastigheten kommer innehålla produktion, lager, administration för cirka 100 anställda.
– Vår målsättning är att bli en av de större privata fastighetsbolagen i Jönköpings län, kommenterar Niclas Bergman, vd på Nivika Fastigheter. I augusti förvärvade Nivika ytterligare en 85 000 kvm stor tomt i samma område. Ambitionen är att uppnå ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde på ca 3 miljarder under de närmaste åren.
– Med dessa projekt tar vi ett ordentligt kliv närmare det målet, kommenterar Niclas Bergman.
Närmare 100 000 kvm nya ytor
Logistic Contractor uppför också just nu två logistikfastigheter i området. Det ena byggs på uppdrag av fastighetsbolaget Tolust i Jönköping. Ett 10 000 kvadratmeter stort lager ska vara klart i mars 2018.
— Det är på vår egen mark men ännu är det oklart vilka hyresgäster det blir, säger Tommy Fritz, vd på Tolust till Jönköpingsposten.
Tommy Fritz berättar att marken som lagret ska byggas på har använts för utbrytning av sten som används till byggprojekten i Munksjöstaden i Jönköping.
— Nu vill vi göra något meningsfullt med marken på Torsvik och det kan bli upp emot 35 000 kvadratmeter lageryta på sikt.
Det andra bygget är ett dagligvarulager på 12 000 kvadratmeter åt Dagab Inköp & Logistik som också ska vara klart nästa vår.
— Båda anläggningarna har en kort produktionstid, vilket ställer stora krav på oss som utförare,  säger Anders Bothén, vd på Logistic Contractor i ett pressmeddelande.
I april 2018 flyttar även Konradssons Kakel in i ett nybyggt lager på Stigamo. Det är ett 5 000 kvadratmeter stort buffertlager med traditionella trucklösningar. Nuvarande lager och huvudkontor på Fridhemsvägen i Jönköping finns kvar, liksom bolagets andra byggnader i Göteborg och Stockholm. Även lagret i Bromma utökas med cirka 1 200 kvadratmeter, parallellt med det nya Nordenlagret på Stigamo.
Efter några år med lite lägre byggtakt har det alltså tagit rejäl fart i Torsvik. Under 2016-2018 tillkommer sammanlagt närmare 100 000 kvm logistikytor här. De senaste 13 åren har antalet anställda och antalet verksamma företag på området mer än fördubblats: 2004 fanns det 67 verksamma företag och 2574 anställda.
Foto Logpoint.

Med den här utvecklingen kommer vi att behöva ännu fler E4or – eller sluta konsumera, säger Caisa Björndal. Foto Logpoint.

Vill utveckla de mjuka värdena

Vid sidan av exploateringen av området ligger Caisa Björndals fokus på att utveckla service, kollektivtrafik och trivsel för de anställda.- De mjuka värdena är jätteviktiga, det håller inte längre att bara bygga en fyrkantig låda ute i ingenstans. De som arbetar med logistiken måste ha tillgång till service, cykelbanor och restauranger. Förra året öppnade Friskis & Svettis en anläggning med öppet 24-7 i Torsvik.
– Det var ett jättelyft. Vi jobbar med Länstrafiken för att utveckla bussförbindelserna i området. Vi har också ett jättebra samarbete med Högskolan i Jönköping för att säkra kompetensförsörjningen inom logistik.Att säkra framtidens arbetskraft är en viktig pusselbit när logistiken växer.
Det är inte bara logistikverksamheten som växer i Jönköping. Enligt en befolkningsprognos från Jönköpings kommun (Zeidlitz, 2016) förväntas kommunens befolkning uppgå till närmare 150 000 invånare år 2025.
– Staden växer och konsumenternas köpbeteende förändras det innebär ökat behov av transporter, både av människor och gods.
Kartlagda godsflöden
I en färsk uppsats har två studenter från Tekniska högskolan i Jönköping studerat Logpoint som logistiknav, i syfte att skapa en generell överblick över godsflödet till och från området.Studien har gjorts på 26 företag i området vilket representerar ca 23 procent av samtliga företag på Logpoint, och kartlägger hur mycket gods som flödar in och ut från området, vilka platser godset åker till och från, vilket transportslag som är vanligast samt hur företagen ser på framtidens godsflöden i området. De 26 företagen representerar ca 23 procent av samtliga företag på Logpoint.Årsinflödet gods till området för de 26 företagen ligger på ca 159 400 enheter och med en ingående volym på 5 663 000 m3/år. En enhet motsvarar antingen en container, en trailer eller en lastbil. Årsutflödet gods ligger något lägre – ca 153 700 enheter och en volym på ca. 4 793 000 kubikmeter per år. Det något lägre utflödet kan t.ex. bero på att ompackning av godset ofta leder till kompaktare och volymmässigt mindre partier.
Hög andel vägtransporter
Studien visar att 71 procent av inleveranserna till området i dag sker via väg, medan 23 procent kommer via järnväg och 6 procent via flyg. Vid uttransporterna är andelen vägtransporter ännu högre – 83 procent  medan järnvägen står för 10 procent och flyget 7 procent via flyg.
Studien undersökte även företagens inställning till utökad transport via järnväg. Inget av de tillfrågade företagen har några planer på att öka sina järnvägstransporter. För även om miljöaspekten väger tungt och viljan finns krävs det att järnvägen blir mer ekonomiskt och tidsmässigt hållbar för att fler ska välja järnvägtransporter.
– Företagen som är med i studien är de största logistikföretagen, så de representerar nog flödena och företagsklimatet i Logpoint ganska bra, säger Caisa Björndal, som bistått studenterna.
Eftersom de flesta företagen i studien tror på en tillväxt med 10-20 procent per år framöver innebär det kraftigt ökade lastbilstransporter.“Lastbilar är verkligen samhällets blodomlopp” konstaterar de två studenterna nyktert i sin rapport.
– Jag får inte ihop det, hur Trafikverket planerar när det gäller gods. Med den här utvecklingen kommer vi att behöva ännu fler E4or – eller sluta konsumera, säger Caisa Björndal.
– Vi står inför stora hållbarhetsutmaningar, både lokalt och nationellt. Vi måste hitta andra, bättre lösningar än de som finns idag.
Av Hilda Hultén

 


Läs mer