Ja till nytt logistikcentrum på Hisingen

Kommunstyrelsen i Göteborg har röstat igenom detaljplanen för ett logistikcentrum på Hisingen. MP röstade nej, då de menar att stora naturområden förstörs.

Centret ska ligga vid Hisingsleden i Björlanda och Sörred och täcka ett område på hela 65 hektar. S menar att centret är nödvändigt för Göteborgs hamns möjligheter att konkurrera med hamnar som Rotterdam. Men bygget drabbar ett stort naturområde och utrota flera hotade djur- och växtarter MP.

– Planen är ett slag mot Göteborgs klimatarbete och stadsmiljön, säger Kia Andreasson (MP), miljökommunalråd i ett pressmeddelande.

MP lämnade förslag på hur man istället kan bygga så kallade torrhamnar för att minska miljöpåverkan.

Något som biträdande kommunalrådet Mats Arnsmar, S, med ansvar för stadsbyggnadsfrågor, inte tror på.

– Som det ser ut i dag hade vi inte kunnat göra annorlunda. Deras förslag med torrhamnar kräver att man bygger ut järnvägen och järnvägslinjerna är i dag fulla. Det kräver att man bygger nya linjer och det tar väldigt mycket tid och pengar i anspråk, säger Mats Arnsmar.
 


Läs mer