Hemfosa köper fastighetsportfölj åt Nyfosa

juli 12, 2018 Fastigheter , Lager , Logistik

Hemfosa har förvärvat en fastighetsportfölj med kontor, lager och logistikfastigheter i tillväxtkommuner och transportknutpunkter i Sverige till ett totalt värde om cirka 3,6 mdkr. Förvärvet avser en portfölj av kommersiella fastigheter som kommer att ingå i dotterbolaget Nyfosa.

Fastighetsportföljen utgörs av 51 fastigheter om totalt cirka 460 000 kvadratmeter med bruttohyresintäkter (årliga hyresintäkter inklusive alla tillägg) om 318 Mkr. Fastigheterna är belägna i 17 städer i främst mellersta och södra Sverige, bland annat Stockholm, Malmö, Västerås, Borås och Lund.

– Det här är en portfölj som både bidrar med god intjäning och passar väl in i den gedigna portfölj av kommersiella fastigheter vi har vid sidan om samhällsfastigheterna och som vi samlat i dotterbolaget Nyfosa inför en tilltänkt delning av koncernen. Fastigheterna kompletterar det kommersiella beståndet väl geografiskt och i fastighetskategorierna kontor och lager/logistik. Den ger oss också möjlighet till vidareförsäljningar av vissa fastigheter i kombination med nuvarande bestånd, kommenterar Jens Engwall, vd för Hemfosa.

Bland hyresgästerna återfinns bland annat Speed Logistics, DHL Nordic, Haldex Brake Products och Postnord Sverige och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,4 år. Fastigheterna förväntas tillträdas den 13 september 2018. Scius Partners har företrätt säljaren som dess lokala operativa partner.

 


Läs mer