Dryport Skåne – största logistiksatsningen i södra Sverige

Dryport Skåne är ett projekt för framtidens transportbehov och de ökande kraven på kombitransporter anpassade till både miljö och transportekonomi. Det är den just nu största logistiksatsningen i södra Sverige.

– Hässleholms kommun beslöt i höstas att garantera finansieringen av Dryport Skåne. Totalt handlar det om 350-400 miljoner SEK, säger Charlotte Fogde Andréasson, näringslivschef i Hässleholm.

Det fysiska iordningställandet av marken har just inletts. Sammanlagt handlar det om ca 120 hektar skogsmark som ska omvandlas till en logistikpark.
– Det blir en ny infart från riksväg 21 och en ny överlämningsbangård, säger Charlotte Fogde Andréasson.

Med läget vid södra stambanan och med fem anslutande tågbanor till alla viktiga hamnstäder och snabba förbindelser till huvudvägar och flygplatser är visionen att etablera Dryport Skåne som ett ledande logistiknav i södra Sverige.
Att bygga stora torrhamnar inne i landet är en ny trend både i Asien, Europa och Nordamerika.

– Dryport Skåne blir en länk för varor mellan Europa och Skandinavien särskilt efter att Fehmernbältförbindelsen är klar. En naturlig första anhalt för allt gods som passerar Sveriges södra gräns kan vara just här mitt i Skåne. Vi har lika nära till Rotterdam och Klaipeda som till Mälardalen. Här kan en kombination av olika transportmedel samverka i en dryport som servar flera hamnar, en viktig nyckelfaktor för optimala och hållbara logistiklösningar.

– Vi har en dialog med alla hamnar. Förutom livsemedelskedkan Bergendahls som har Hk och centrallager i Hässleholm och som beslutat att fortsätta satsa på ett höglager här, finns företag som IKEA, Ballingslöv, Perstorp och andra i regionen.

– Inflyttningen är planerad till 2015, Då kan vi erbjuda full access till södra Sveriges största logistikcentrum med terminalfunktion. Här kommer allt inom logistik och godshantering att finnas samlat på en och samma plats.

All mark ägs av kommunen och kommer att förberedas med gatuutbyggnader från start som möjliggör snabba etableringar.

Av Gösta Hultén


Läs mer