Catena vill bli störst inom logistik

mars 5, 2015 Fastigheter , Lager , Logistik

Catena ökade uthyrningsgraden med 9 procent under 2014, trots stora utflyttningar. Vid årets slut ägde Catena logistikfastigheter till ett värde av 4,5 miljarder kronor, och flyttar därmed fram positionerna på logistikfastigheter.

Catenas bokslutskommuniké för 2014 visar ökade hyresintäkter och tillåter en utdelning på 3 kronor per aktie.

Hyresintäkterna ökade med 36 procent till 431,3 Mkr (316,8). Driftsöverskottet ökade med 47 procent till 325,7 Mkr (221,3).

Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 204,9 Mkr (147,0) och årets resultat blev 344,2 Mkr (138,4), motsvarande ett resultat per aktie om 13,49 kr (9,81).

– Vi är en god bit på väg att etablera Catena som Sveriges ledande logistikfastighetsbolag, säger Catenas vd Gustaf Hermelin i ett pressmeddelande.

I dagsläget är Tribona Sveriges och Nordens största ägare av logistik- och lagerfastigheter.

– Vi noterar, trots stora avflyttningar om drygt 100 000 kvm, en mycket positiv utveckling av uthyrningsgraden, där vi inte bara fyller avflyttade ytor, utan även fyller tidigare outhyrda ytor och då får en uthyrningsgrad per årsskiftet som uppgår till hela 96 procent, att jämföra med 87 vid ingången av året.
 


Läs mer