Catena investerar i ny terminal åt Postnord

februari 27, 2019 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

Catena har idag tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Postnord och investerar 250 mkr i en ny terminal på Tostarp, Helsingborg. Därmed inleds den fjärde etableringen på området. 

Catenas fastigheter på Tostarp-området med flera befintliga logistikanläggningar omfattar i sin helhet cirka 280 000 kvadratmeter tomtareal. Nu tas ytterligare en del i anspråk för nybyggnation av en 18 300 kvadratmeter stor terminal avsedd för hantering av styckegods, paket och brev. Hyresgäst är Postnord som tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Catena, hyresvärdet uppgår till drygt 16 mkr.

– Logistikposition Tostarps ställning som sydsvenskt logistiknav stärks ytterligare med Postnords etablering. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete där vi kan bidra till Postnords utveckling med våra insikter kring digitalt driven handel och smarta distributionslösningar utifrån vårt perspektiv som fastighetsägare, kommenterar Catenas regionchef i Helsingborg, Göran Jönsson.

– Med den nya terminalen skapar Postnord tillsammans med Catena goda förutsättningar för att effektivt möta de växande volymerna som kommer av att logistikbehov och varuflöden förändras, kommenterar Annemarie Gardshol, vd PostNord.

Postnord beräknas flytta in i de nya lokalerna under sommaren 2020 under förutsättning att bygglovet beviljas innan sommaren 2019. Cirka 70 000 kvadratmeter tomtareal återstår därefter för fortsatt exploatering på Logistikposition Tostarp.