Catena investerar i Jönköping

Catena investerar i Jönköping

Fullt uthyrt i Jönköping. Foto: Catena.

Catena investerar 107 mkr i en befintlig logistikbyggnad i Jönköping och tecknar ett 7-årigt hyresavtal med Procurator. Efter investeringen är samtliga logistikytor i fastigheten fullt uthyrda.

På fastigheten Tahe 1:64 i Jönköping, belägen i Torsviks industriområde strax söder om Jönköping med nära anslutning till E4:an, startar Catena efter sommaren ett större projekt där stora delar byggs om och fastigheten byggs ut med 16 000 kvadratmeter. Samtidigt tecknas ett nytt 7-årigt hyresavtal med Procurator med en årshyra på 9,4 mkr. Efter investeringen rymmer fastigheten cirka 41 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta med såväl moderna logistikytor som kontor. Investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 8,4 Mkr på årsbasis.

– Att vi nu tecknar hyresavtal med Procurator, en marknadsledare inom sin bransch, samtidigt som vi nyttjar den befintliga byggrätten och dessutom får fastigheten fullt uthyrd är ett bevis på att det långsiktiga och strategiska arbetssätt som vi bedriver är framgångsrikt, kommenterar Catenas regionchef i Jönköping, Christian Berglund.

Procurator erbjuder ett brett sortiment av kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar till kunder i Norden. Procurator beräknas flytta in i fastigheten under slutet av 2019.

– Rätt läge och möjligheten till anpassade lokaler som Catena erbjuder gör att Procurator säkerställer effektiva varuflöden och skapar ytterligare förutsättningar att leva upp till våra kunders höga krav på leveransservice. Vi bedriver redan en del av vår verksamhet i fastigheten och kan med utbyggnaden koncentrera all verksamhet till ett ställe, kommenterar Zdenko Topolovec, vd på Procurator.


Läs mer