Trafikverket utreder dubbelspår på malmbanan

mars 5, 2015 Ekonomi , Forskning , Infrastruktur

 Trafikverket tar fram en plan för dubbelspår för en första etapp på Malmbanan. Om allt går som tänkt kan bygget på sträckan Peuravaara-Bergfors påbörjas redan 2019

Att byggstart ska ske förutsätter att Trafikverkets planer är fastställda till dess att finansieringen är klar.

Trafikverket ska nu ta fram en plan för dubbelspårets sträckning och placering, uppskattning av kostnaden för projektet och utreda de samhällsekonomiska effekterna.

– Vår åtgärdsvalsstudie av Malmbanan visade att även om enklare åtgärder genomförs kommer behovet av kapacitet inte att kunna tillgodoses över tid utifrån antagna trafikprognoser. Omfattande investeringar är nödvändiga och dubbelspårsutbyggnad mellan Kiruna och Narvik är den åtgärd som uppfyller våra mål på bästa sätt., säger Arnold Vonkavaara, direktör Region Nord på Trafikverket i ett pressmeddelande.


Läs mer