Silf/Swebank: industri-PMI sjönk i november

december 2, 2019 Ekonomi , Inköp

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk oväntat till 45,4 i november, från oreviderade 46,0 månaden före.  Väntat var ett index på 46,7, enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik. Silf/Swedbank skriver i en kommentar att aktiviteten i industrin minskade för tredje raka månaden “till nivåer vi inte sett sedan 2012”.

– Ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november,  säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Han lägger till att det faktum att samtliga delindex exklusive lager befinner sig under 50-strecket för tredje månaden i rad “antyder om en svag aktivitet i industrin.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 41,0 i november jämfört med 43,4 i oktober.

– Det är den lägsta nivån sedan februari 2016 och visar på att det svaga pristrycket är utbrett i industrin, vilket på sikt kan vara återhållande på den svenska inflationen, säger Jörgen Kennemar vidare.