Savills: Svensk transaktionsmarknad fortsatt stark

juli 4, 2019 Ekonomi , Fastigheter

Under årets andra kvartal omsattes fastigheter till ett värde om närmare 50 miljarder kronor, vilket är en av de starkaste Q2-nivåerna som noterats, enligt Savills. 

Efter två starka kvartal så uppgår transaktionsvolymen för det första halvåret till 94 miljarder, en ökning med 34 procent jämfört med första halvåret föregående år.  De senaste tolv månaderna summerar till hela 184 miljarder, vilket är en stark indikator på det stora intresset för fastighetsinvesteringar.

Mer än tjugo av halvårets affärer har haft ett underliggande värde som överstiger en miljard, vilket har lett till att den genomsnittliga affärsvolymen uppgår till hela 354 miljoner jämfört med 260 miljoner i genomsnitt under helåret 2018. Totalt genomfördes lite drygt 260 transaktioner under det första halvåret, vilket var en nedgång med strax under tjugo procent jämfört med motsvarande period året innan.

Svenska och nordiska investerare är fortsatt nettosäljare
De svenska och nordiska investerarna har fortsatt att nettosälja och 2019 är det tredje året i rad som de nettominskar och har under 2019 nettosålt för 23 miljarder. De utländska köparna förvärvade för lite drygt 30 miljarder under halvåret, vilket kan jämföras med 43 miljarder för helåret 2018.

– De utländska investerarna är fortsatt mycket aktiva på den svenska marknaden och är numera aktiva inom samtliga delsegment på marknaden och letar aktivt efter nya investeringsmöjligheter,  kommenterar Niklas Zuckerman, transaktionschef på Savills.

Stark efterfrågan inom samtliga delsegment på marknaden                  
Omsättningen var hög inom de flesta delsegment och kontor och bostäder var de dominerande segmenten under det första halvåret och svarade för en fjärdedel var av transaktionsvolymen. Inom bostadssegmentet avsåg mer än 40 procent av transaktionsvolymen projekt under uppförande, så kallade forward-affärer, vilket innebär att 2019 kommer bli ett nytt rekordår för försäljning av projektfastigheter.

– Bostadsprojekt och logistik kommer att notera nya rekordnivåer under året. Det enda segment där omsättningen var mer blygsam var avseende handelsfastigheter, vilket är en sannolik effekt av strukturomvandlingen inom detaljhandeln där allt mer av inköpen sker över nätet, kommenterar Peter Wiman, analyschef på Savills.