Osäker framtid för Västerviks hamn

mars 24, 2016 Ekonomi , Infrastruktur , Sjöfart

Vem som ska driva hamnen i Västervik är fortfarande osäkert. Förslaget att gå in i  bolaget Oskarshamns Hamn AB, som vill ta över driften, ska utredas mer, rapporterar Sveriges Radio.

I höstas meddelade VLI, Västerviks logistik och industri, som driver hamnen i Västervik på entreprenad, att man ville sälja till Oskarshamns hamn AB, under förutsättning att Västerviks kommun går in som delägare. Majoriteten har tyckt att det varit en bra lösning men oppositionen har hela tiden velat utreda andra alternativ. Harald Hjalmarsson oppositionsråd (M) i Västervik är glad att det blev återremiss nu.
– Jag hoppas man utnyttjar tillfällen för att göra en analys för att se vilka tänkbara alternativ som finns, säger han till sr.se.
Han menar inte att Oskarshamns hamn AB behöver vara fel, men eftersom hamnen är mycket viktigt för Västerviks infrastruktur, måste det bli någon som verkligen vill utveckla verksamheten och man vet i dag inte vilka operatörer som skulle kunna vara intresserade, förutom Oskarshamns hamn.
– Hade VLI velat sälja till någon operatör som inte var kommunägd hade frågan inte ens hamnat på fullmäktiges bord, konstaterar kommunalråd Tomas Kronståhl (S).
Återremitteringen visar att frågan är viktig i kommunen. Han menar dock att VLI
redan undersökt marknaden och att Oskarshamn var den bästa kandidaten.
– Vi har undersökt om det fanns andra intressenter, och det har det visat sig inte göra.

Tomas Kronståhl hoppas att utredningen ska visa att Oskarshamns hamn AB ändå är bästa alternativet. Under tiden oroar han sig för att VLI, som har en ansträngd situation och som är beroende av en affär, kanske inte kan driva verksamheten vidare eller att Oskarshamns hamn tycker de blivit misskrediterade av det här och ledsnar.
– Då skulle vi i värsta fall stå utan hamnoperatör och det vore absolut inget bra läge för vår kommun.


Läs mer