Norrköping i avtal med Stockholmsregionen

december 17, 2015 Ekonomi , Logistiklägen

Norrköpings kommun har tecknat ett avtal med Stockholm Business Alliance (SBA) om ett näringslivspolitiskt samarbete med Stockholmsregionen fram till år 2020.

Syftet är att nyttja och fortsätta främja Norrköpings starka tillväxtläge på nya arenor,  lokalt och regionalt inom Stockholmsregionen och därigenom öka attraktionskraften för människor, företag och kapital.

– I och med Norrköpings spännande utveckling  och beskedet om Ostlänken ser vi att det här samarbetet utvecklar och främjar Norrköping inom områden som berör näringsliv, myndighetsutövning och kommunikation. Vi ser det här som en möjlighet till att stärka Norrköping ytterligare med ökat fokus på regional utveckling, kommenterar Lars Stjernkvist (S) KS-ordförande.

Genom samarbetet får Norrköping också tillgång till samarbeten inom internationell marknadsföring och arenor under varumärket Stockholm – The Capital  of Scandinavia.

– Vi välkomnar Norrköping som tillsammans med de övriga 53 kommunerna  i Stockholmsregionen  har ett starkt erbjudande i den globala konkurrensen. Norrköping kommer att bli en än mer naturlig del av vår gemensamma utveckling i och med Ostlänken, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

– För oss är det viktigt att erbjuda en bra service till företagen. Samarbetet med Stockholm Business Alliance möjliggör nätverk och aktiviteter för näringslivsfrågor och myndighetsutövning så att vi kan bli bättre och ta del av andras erfarenheter. Vi vet sedan tidigare att de kontakter vi knyter leder till vidare aktiviteter  och blir allt viktigare. Genom att skapa fler samarbeten möjliggör det fler satsningar i Norrköping, vilket gynnar vår positiva utveckling, kommenterar Åsa Byman Falck, kommundirektör.


Läs mer