Norge vill stoppa ICAs inköpssamarbete

februari 14, 2014 Ekonomi , Inköp , Logistik

Den norska konkurrensmyndigheten har lämnat ett förhandsbesked om att de avser att stoppa samarbetsavtalet mellan ICA Norge och Norgesgruppen. ICA och Norgesgruppen har nu till den 25 april att inkomma med kommentarer. Myndigheten återkommer därefter med sitt besked.

Först när myndighetens beslut kommit är det möjligt att överklaga. ICA har ännu inte tagit ställning till om man i så fall kommer att gå vidare till högre instans.

– Det är ett negativt besked för oss. Konkurrensmyndigheten har nu utvecklat motiveringen till sitt ställningstagande och vi har nu tid på oss att gå igenom deras invändningar, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Bakgrunden är att ICA Norge ingått ett strategiskt samarbete med Norgesgruppen om inköp och logistik. Syftet är att säkra konkurrenskraftiga priser och sortiment till ICAs kunder och nå långsiktig lönsamhet.

ICA Gruppen AB är Nordens ledande livsmedelsdetaljist, med ca 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma, inkClub, och de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company.


Läs mer