Megatrenderna som avgör Göteborgsregionens framtid

Megatrenderna som avgör Göteborgsregionens framtid

Att planera ett transportsystem och en infrastruktur som möter framtidens utmaningar är en utmaning för Göteborgsregionen, och en utmaning som många aktörer arbetar med just nu; på bilden BMWs hyperloop för cyklar. Foto:BMW

Totalt listas tio regionala utmaningar som måste hanteras i Business Region Göteborg i sin nya rapport Näringsliv och tillväxt 2017. Den stora omställningen i fordonsindustrin med självkörande, uppkopplade och eldrivna fordon och nya tjänster och digitaliseringen som sveper brett över samhället är två av dem.

– Vi vill ge beslutsfattare i Göteborgsregionen en övergripande bild av regionens styrkor och svagheter ur ett näringslivsperspektiv, kommenterar Henrik Einarsson, etableringschef vid Business Region Göteborg, som är en av författarna till rapporten Näringsliv och tillväxt 2017.

Tre globala megatrender har störst påverkan på framtiden för Göteborgsregionens näringsliv.  En av dem är att öka regionens produktivitet i ekonomiska termer. En annan är hur den kompetens som efterfrågas av näringslivet kan behållas, lockas att söka sig till regionen eller utbildas.

Ytterligare en utmaning är att planera för tillväxt – det vill säga att klara av att tillgodose de nya krav som ställs när alltmer kompetens och utveckling koncentreras till landets storstadsregioner – precis som utvecklingen är över hela världen.

Förmågan att klara av planering och genomförande av all infrastruktur, alla bostäder och alla kontor som ska byggas kommer att bli avgörande.

Två andra megatrender är också extra viktiga att följa: den stora omställningen i fordonsindustrin med självkörande, uppkopplade och eldrivna fordon och nya tjänster och digitaliseringen som sveper brett över samhället

 

Listan med utmaningar bygger på analys av officiell statistik och har tagits fram med stöd av Business Region Göteborgs branschexperter. Målet är att listan ska fungera som ett gemensamt underlag för olika aktörers kommande tillväxtstrategier i regionen.

– De offentliga aktörerna, företagen och universiteten måste ha samma bild och samma mål så att intressekonflikter kan undvikas. Vi hoppas att rapporten ska leda till en insikt om vad som krävs för att utveckla Göteborgsregionen, kommenterar Henrik Einarsson.


Läs mer