Klarar affärssystemen digitaliseringen?

september 29, 2017 Ekonomi , Forskning , IT/Teknik

 

– Det är inte enkelt att förändra ett bolag, men det måste ske. Annars kommer nya aktörer och plockar russinen ur värdekedjan, säger Darek M Haftor. Foto: Linnéuniversitetet

– Det är inte enkelt att förändra ett bolag, men det måste ske. Annars kommer nya aktörer och plockar russinen ur värdekedjan, säger Darek M Haftor. Foto: Linnéuniversitetet

Digitaliseringen är en vågbrytare för hela affärssystembranschen, kunderna förändras och behoven med dem. “Det är svårt att förändra sin affärsmodell, särskilt om den är lönsam. Men det handlar om överlevnad”, säger Darek M Haftor, informatikprofessor vid Linnéuniversitetet.

– Det finns ett dilemma i hur affärssystembranschen jobbar. Affärmodellen med tanken om att bygga system för att stötta företag och verksamheter i en integrerad värdekedja skapades under 70- och 80-talen. Men den värdekedjan håller på att luckras upp, säger Darek M Haftor, professor i informatik vid Linnéuniversitetet.

Darek M Haftor har sin bakgrund i industrin, men är nu verksam i den akademiska världen.

Gäller att våga

Han ansvarar bland annat för en masterubildning i Digital affärsutveckling, där yrkesverksamma får kunskaper om hur man ställer om till en digital värld. Vid första träffen med höstens nya studenter var Visma Spcs nye vd Daniel de Sousa inbjuden som gästföreläsare.

– Han var väldigt ärlig och berättade om hur Visma kämpar för att förnya sig. Han sade att “om vi inte gör något nu så kommer vi inte finns kvar om fem år”. Hur det skulle gå till hade han inte helt klart för sig

Vad krävs då för att en affärssystemsleverantör ska lyckas ta fram en digitaliseringsstrategi?

Enligt Darek M Haftor så gäller det framförallt att våga.

– Det är inte enkelt att förändra ett bolag, men det måste ske. Annars kommer nya aktörer och plockar russinen ur värdekedjan där de bygger lösningar för enskilda processer med digitala metoder. Och de gör det så effektivt och billigt att kunderna till slut väljer att lämna den gamla modellen.  

Historiskt lönsamt

Modellen med att sälja systemlicenser och bygga in kunderna i lösningar som kräver uppdateringar och utbildningar har historiskt varit otroligt framgångsrik. Det är också en del av problematiken, menar Darek M Haftor.

– Många systemleverantörer är fortfarande väldigt lönsamma. Visma har 50 000 kunder som betalar licenser och de går med rejäl vinst varje år. Att i det läget komma till ledningen och säga att “nu måste vi förändra oss, rucka på allt som fungerar och göra något helt annat” är en väldigt stor psykologisk utmaning. Det kan man ju förstå.

De flesta förstår potentialen i digital affärsutveckling. Men en utmaning många brottas med är hur man ska tjäna pengar på sina digitala tjänster.

– Det handlar om överlevnad, de som vågar förändra sin affärsmodell har en chans. Men oavsett hur lönsamt ett företag är så är det inte säkert att man kommer att finnas kvar om man inte lyckas förnya sig.

Utmaningarna gäller nästan alla branscher.

– Se till exempel på Kodak. Det var ett av USAs största och lönsammaste företag i slutet av 1990-talet. Nu finns det inte kvar.

Panelsamtal om digitalisering

På mässan Logistik & Affärssystem i Lund den 25 oktober håller Intelligent Logistik i ett panelsamtal om digitalisering. Förutom Darek M Haftor medverkar Jonas Hansson, CIO på Axis Communications och Kenneth Verlage, IT & affärsutvecklingschef på Postnord. Temat är hur digitaliseringen påverkar behoven av och marknaden för affärssystem och vad systemleverantörerna behöver göra för att möta förändringen.

Kenneth Verlage leder Postnord-koncernens digitaliseringsresa och ställer stora krav på systemleverantörerna och deras förmågor.

– Jag har till stor del vänt de traditionella systemen ryggen, men är nyfiken på hur branschen utvecklas och hur den ska lyckas ställa om för att möta dagens behov. Det ska bli spännande att vara med.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nr 5 2017


Läs mer