Inköpschefsindex steg oväntat mycket

december 2, 2013 Ekonomi , Forskning , Inköp

Inköpschefsindex för Sverige steg till 56,0 i november från 52,0 månaden före, enligt Silf/Swedbanks index, och är därmed tillbaka till septembernivån. Väntat var en uppgång till 53,7.

Silf/Swedbank konstaterade att samtliga ingående delindex utom lagernivåer gav positiva bidrag till PMI total.

“Delindex för produktion svarade för det största positiva bidraget, och förklarar halva uppgången. Samtliga delindex steg under månaden och alla delindex, förutom delindex för lager, befinner sig i tillväxtzonen”, skrev Silf/Swedbank.

Därmed fortsätter barometerdata och hårda data att spreta. KI-barometern för tillverkningsindustrin steg till 105,8 i november, medan industriproduktionen enligt SCB var oförändrad i september från föregående månad. Oktoberutfallet kommer den 10 december.

En kronförstärkning inleddes strax före publiceringen, analytiker som Nyhetsbyrån Direkt talat med noterade rörelsen, men såg inget direkt tyder på att informationen skulle ha kommit ut i förväg. De påpekar samtidigt att det inte behöver vara så svårt att flytta marknaden inför en viktig datapunkt innan handeln kommit igång.

Veckan inleds med en rad inköpschefsindex för industrin på måndagen. I Kina var inköpschefsindex för industrin oförändrat på 51,4 i november, enligt en mätning från den nationella statistikbyrån, väntat var en nedgång till 51,1.

Produktionsindex steg till 54,5 från 54,4 medan index över nya order sjönk till 52,3 från 52,5.

Från euroområdet kommer det definitiva utfallet för industri-PMI, vilket preliminärt visade en uppgång till 51,5 från 51,3 föregående månad.

I USA väntas ISM:s nationella industri-PMI, klockan 16.00, ha sjunkit till 55,1 från 56,4 föregående månad. De regionala inköpschefsindexen har överlag sjunkit.

Svenska räntor steg 2-3 punkter i inledningen, medan kronan stärkts 5 öre till 6:50 mot dollarn och lika mycket till 8:85 mot euron efter ett starkare industri-PMI än väntat.

USA-räntorna stiger något under måndagen, med den tioåriga statsobligationen 1 punkt upp till 2,77 procent, oförändrat jämfört med svensk stängning i fredags.

Detaljhandelsförsäljningen i USA sjönk under den sk Black Friday-helgen. Enligt National Retail Federation, NRF, uppgick den totala detaljhandeln till 57,4 miljarder dollar, en nedgång med 2,7 procent jämfört med för ett år sedan, mätt i löpande priser.

Det betyder att den mediahaussade fredag då särskilt e-handeln handeln ska visa svarta siffror inte blivit någon succé.

Enligt NRF har omsättningen sjunkit på grund av tidigarelagda erbjudanden och konsumenter som visar återhållsamhet på grund av osäkra ekonomiska utsikter.
 


Läs mer