Industrin går på högvarv

december 6, 2017 Ekonomi , Inköp

Silfs Inköpschefsindex, PMI, steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Stark orderingång bidrar starkast till att svensk industri nu går på högvarv. 

Mest bidrog delindexet för orderingång till PMI-resultatet, med en ökning drygt två indexenheter, följt av produktionsindexet. Delindexet för produktionen steg till 64,9 i november (61,7 i oktober) och gav ett bidrag på 0,8 indexenheter till PMI-total. Även delindex för orderingång registrerades till 64,9 i november och uppgången på knappt 7,5 indexenheter gav stort avtryck på inköpschefsindex .

Sysselsättningsindex steg även den från 58,9 i oktober till 62,5 i november, vilket bidrog med 0,7 indexenheter till PMI. Dessutom steg delindex för leverantörernas leveranstider till 69,3, den högsta nivån sedan 2010. Index för produktionsplanerna steg med 0,3 indexenheter till 67,9. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser var 68,7 i november, den högsta nivån sedan i mars.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.


Läs mer