Hemfosa tredje logistikfastighetsbolag på Stockholmsbörsen

Vid ett styrelsemöte den 25/11 fattade Hemfosa Holdings styrelse beslut om att ansöka om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Hemfosa meddelade i april i år att bolaget beslutat utreda förutsättningarna för att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Hemfosa arbetar sedan dess med att förbereda bolaget för en notering och har under hösten undersökt intresset inför en sådan bland investerare i Sverige och internationellt skriver man i ett pressmeddelande. Mot bakgrund av utvecklingen i det arbetet har styrelsen fattat beslut om att ansöka om börsnotering vid NASDAQ OMX Stockholm under första halvåret 2014.

Därmed ser Hemfosa ut att bli det tredje logistikfastighetsbolaget som sökt sig till börsen det senaste året. Tidigare har Tribona och Catena sökt sig dit.

Av Hemfosas toptala fastighetsbestånd består ca 425 000 kvm av logistikfastigheter främst i mellersta och södra Sverige. Det gör Hemfosa till en av de tre största ägarna av logistikfastigheter i Sverige.

Hemfosa har annars ett blandat fastighetsbestånd av kommersiella fastigheter som har en stor geografisk spridning men också en hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som hyresgäster. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 16 miljarder SEK. Bolaget ägs av institutionella investerare samt av de anställda.

 


Läs mer