Göteborg kan bli först med snabbtåg

november 20, 2013 Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Den nya norska regeringen satsar 100 miljoner kronor extra på att snabbutreda höghastighetsjärnvägOslo-Göteborg. Det rapporterar norska media.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vill satsa 18,7 miljarder norska kronor på investeringar, drift och underhåll av järnvägarna i Norge 2014, 30 procent mer än under innevarande år.

I den nya borgerliga norska regeringens förslag till budget för 2014 finns 750 miljoner norska kronor till järnvägarna i Norge, utöver de 18 miljarder som den tidigare regeringen ville satsa.

100 miljoner öronmärks till en utredning av effektivare järnväg mellan Oslo och Göteborg.

– Gränsöverskridande järnvägstrafik och infrastruktur som hänger ihop är en av de viktigaste frågorna i Skandinavien, säger Pia Kinhult (M), ordförande regionstyrelsen för Region Skåne.

– Det är otroligt glädjande att Norges nya regering nu tydligt visar att de menar allvar med frågan. Nu gäller det för Sverige att vara lika engagerat.

Region Skåne är, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och elva andra parter med i projektet Den Skandinaviska 8-miljonerstaden som vill bygga höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg och Malmö.

Företrädare för dessa regioner har kritiserat den svenska regeringen för uteblivna eller försenade infrastruktursatsningar i västra och södra Sverige.

Även kinesiska intressenter har undersökt möjligheterna att bygga en ny höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Med höghastighetståg kan restiden Oslo-Göteborg bli ca 1 timme.

Planerna på höghastighetståg från Stockholm och söderut har ännu inte kommit ur stratgroparna. Därför kan Göteborg bli första svenska storstad med höghastighetståg.


Läs mer