Catena investerar i logistikkluster i Bjuv

mars 5, 2018 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik
Catena investerar i logistikkluster i Bjuv

Benny Thögersen. Foto: Hilda Hultén.

Catena vill skapa ett nytt logistik- och livsmedelscenter i Bjuv och förvärvar i samarbete med två andra företag Findus gamla fastigheter till ett värde av 85 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan är på 100 000 kvm. 

Foodhills Fastighet har förvärvat fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuvs kommun. Säljare är Findus som varit brukare av fastigheten under många år och haft både huvudkontor och produktion på platsen. Affären sker som en fastighetstransaktion till ett värde om 85 Mkr.

Fastigheten på Bjuv 23:1 består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en uthyrningsbaryta på drygt 100 000 kvadratmeter. Del av Selleberga 17:1 är lantbruksmark och Lunnahus 4:2 består av ett större vattenreningsverk. För närvarande finns inga hyresgäster på fastigheterna och uthyrningsarbetet kommer inledas omgående. Uppskattat hyresvärde uppgår till cirka 35 Mkr.

Catena har i samarbete med Foodhills AB och Backahill AB startat ett gemensamägt bolag, Foodhills Fastighet AB, i vilket Catena har en ägarandel på 45 procent. Utsedd VD för bolaget är Mikael Halling, som tidigare under många år fungerat som vice VD och senior rådgivare hos Catena.

– Fastighetsbolaget är en möjliggörare för de verksamheter som kommer att etablera sig på området. Genom en gemensam satsning i Bjuv, som har ett bra läge bara några kilometer från E4 och E6, är vi med och skapar möjligheten för ett logistik- och livsmedelskluster med nya arbetstillfällen, smarta lösningar och samordningsvinster både för det hållbara samhället, leverantörerna och kunderna, kommenterar Catenas vd, Benny Thögersen.


Läs mer