Zalando bygger nytt Europalager i Rotterdam

juli 7, 2019 E-handel , Fastigheter , Lager

Kinneviksdelägda e-modisten Zalando satsar stort och bygger ett 140 000 kvm stort lager i företagsparken Bleiswijk utanför Rotterdam. 

Investeringen ligger på 2,1 miljarder SEK. Lagret kommer att bli 140 000 kvadratmeter stort ska byggas i företagsparken Bleiswijk. Tanken är att ska ha den högsta automationsnivån av alla Zalandos logistikanläggningar. Den nya lagerbyggnaden ska vara knutpunkt för leveranser till Benelux-länderna, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

– Ett starkt logistiknätverk är grunden för att kunna genomföra vår tillväxtstrategi och vår vision om att bli startpunkten för mode. Genom att bygga ett toppmodernt lager är vi säkra på att vi har tagit ett viktigt steg i utvecklingen mot att bygga upp infrastrukturen för att uppnå vårt mål om 20 miljarder GMV verksamhetsåret 2023/2024, säger logistikchefen Jab Bartels, enligt Market.

1.500 tjänster kommer anställas till lagret, som kommer ha en lagerkapacitet om 16 miljoner artiklar. Lagret väntas slå upp portarna under sommaren 2021, något som bolaget menar kommer förkorta ledtider i leveranser till kunder, särskilt i Benelux-länderna Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Det första paketet ska levereras från anläggningen sommaren 2021.

Zalandos nordiska lager invigdes i januari. Lagret är förlagt till Brunna, norr om Stockholm, ett lager med omkring en femtedel av ytan som ska byggas i Rotterdam.


Läs mer