“Vi behöver en ny typ av mer e-handelsanpassade ombud”  

“Vi behöver en ny typ av mer e-handelsanpassade ombud”  

Den växande e-handeln har stor påverkan på hela logistiksystemet men också på städernas funktion och utformning. Foto: Sweco.

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden utan också logistiksystemen och städernas utformning. Det visar Swecos rapport Signed, Sealed, Delivered – Analysing the Impact of E-commerce on Urban Areas. 

– Strukturen av lager, terminaler och utlämningsställen behöver förändras för att klara den ökande e-handeln, säger Robert Sommar, godstransportexpert på Sweco.

Rapporten är den senaste delen i serien Urban Insight, skriven av Swecos experter utifrån olika aspekter av stadsutveckling från ett medborgarperspektiv.

– Våra köpmönster har tidigare varit relativt förutsägbara vad gäller tid och plats, men komplexiteten ökar nu när varor kan inhandlas var- och närsomhelst och leverans kan ske på en mängd olika sätt. Något som i sin tur ställer helt nya krav på såväl logistiksystem som städernas utformning, säger Robert Sommar som är medförfattare till rapporten.

Syftet med rapporten är att visa att e-handeln har stor påverkan på våra städer, samhället och logistiken, och att det nu krävs helt nya logistikupplägg och innovativa distributionslösningar jämfört med tidigare.

– Vid traditionell handel skickas hela pallar med varor till butiker, vid e-handel skickas allt styckförpackat i små paket. Det innebär att det finns ett extra emballage runt varje artikel, vilket ger betydligt lägre total fyllnadsgrad.

Lager kan också hamna på andra ställen än tidigare, menar Robert Sommar.

– Speciellt om du ska ha kort leveranstid måste lagret ligga närmare slutkund än vad som behövts de senaste årtiondena.

En utmaning är ombudslokalisering och utformning av utlämningsställen. Här finns mycket att göra, menar han.

– Ombudslokalerna är sällan byggda för e-handelslogistik. En matbutik har ofta ett rum där de förvarar paket, och om flödena växer så spiller det över. Vi behöver en ny typ av mer e-handelsanpassade ombud.  

Ett annatproblem han ser är att det saknas utrymme för logistikhantering i städerna, och kunskapen om godsets betydelse för staden är generellt sett låg.

– Man behöver logistikutrymmen i stadsnära lägen i en fungerande stad. Det är inte alltid staden förstår det och ser till att det utrymmet skapas. Det behövs mer vertikala samarbeten kring de här frågorna för att få till effektiva lösningar och öka tillgängligheten.

Av Hilda Hultén

Läs mer i nästa nummer av Intelligent Logistik, utkommer v. 37.


Läs mer