Nytt projekt för effektivare godstransporter

Digitaliseringen, och transparensen som den möjliggör, är en nyckel till hållbara transporter, vilket ett nytt projekt vill belysa. Resultatet av projektet kommer att bli en ny tjänst.

Projektet “Digitalisering av godstransportkedjor”  har som mål att effektivisera godstransporter genom att digitalisera transportkedjorna och drivs inom ramen för regeringsuppdraget “Digitalisering av svensk industri”.

När transportköpare och konsumenter förstår hur en vara har producerats och transporterats kan deras val påverka för att uppnå hållbara, effektiva och trafiksäkra transportupplägg.

Transparens möjliggör för branschledande aktörer att visa köparna att de arbetar aktivt med att använda de mest effektiva transportslagen, miljövänliga fordon och hållbara sociala villkor för de människor som arbetar i distributionen.

Projektet “Digitalisering av godstransporter” koordineras av CLOSER med Lunds Tekniska Högskola som teknisk projektledare.

Projektet har som mål att effektivisera godstransporter genom att digitalisera transportkedjorna för att öka transparensen och på så vis möjliggöra för köparen att se hur varan transporterats.

Detta ger i sin tur köparen möjlighet att välja den vara som transporterats på det mest hållbara sättet. Projektet finansieras med stöd av Vinnova.

Projektet kommer att resultera i en faktisk tjänst som driftsätts med hjälp av projektparterna Bring SCM, Unifaun och IBM.


Läs mer