Ica köper golfbana i Brunna

Ica köper golfbana i Brunna

– Den här tomten är en strategisk investering för oss, säger Christian Fredrixon. Foto Ica Fastigheter

Ica Fastigheter har köpt fastigheten Tång 2:5 i Brunna i Upplands-Bro utanför Stockholm. Jättetomten ligger intill bolagets befintliga logistiktomt, där Ica planerar att bygga ett högautomatiserat e-handelslager. På marken huserar idag Kungsängens golfklubb, där Golfstar har ett arrende till år 2038.

– Vi gör förvärv som är strategiska för ICA, antingen för framtida logistikverksamhet eller butiker och den här tomten är en sådan strategisk investering för oss, berättar Christian Fredrixon, strategi- och investeringschef på Ica Fastigheter.

På fastigheten finns idag Kungsängens GK med två 18-håls golfbanor, som drivs av bolaget Golfstar, som arrenderar marken på ett långt kontrakt. En av golfbanorna ligger precis intill Icas befintliga logistiktomt där e-handelslagret ska byggas, den andra finns längre norrut på fastigheten.

– Vi har informerats om att marken har sålts, men vi har ett arrendeavtal till år 2038. Vi fortsätter som vanligt, säger Golfstars vd Stefan Silver till Fastighetsvärlden.

Bygger e-handelslager

I dagsläget driver Kungsängen GK två golfbanor på Icas nya tomt i Brunna. Foto Golfstar

Ica skrev 2018 ett exklusivt avtal för Sverige och Baltikum med automationsleverantören Ocado. Målet har varit att bygga upp en e-handelsplattform och ett högautomatiserat Ocado-lager till år 2022, en investering på 1,1 miljarder SEK. Under 2018 köpte Ica Fastigheter två logistiktomter i Brunna för att säkra sitt markbehov; Örnäs 1:22 på 83 500 kvm och Viby 19:1, en byggklar tomt på 64 000 kvm. Det är den större tomten, Örnäs 1:22, som gränsar till golfanan, och som ska användas till e-handelslagret. Christian Fredrixon kan inte gå in på hur planen ser ut nya marken, eller hur man kommer att hantera arrendeavtal eller detaljplan med kommunen.

– Men det är ju otvivelaktigt så att fastigheten ligger dikt an till en fastighet där vi planerar att bygga vårt e-handelslager, och att köpet är en strategisk framtidsinvestering för oss.

 

Säljer logistiktomt i Brunna

Han bekräftar dock att det nu är aktuellt med en försäljning av fastigheten Viby 19:1, som förvärvades av NCC i juli 2018.

– Genom förvärvet minskar vårt strategiska behov av Viby 19:1, så ringer någon som är intresserad av att köpa eller byta den mot något annat som kan vara strategiskt för oss så är vi intresserade.

Ica Fastigheter tittar på förvärv i hela landet.

– Men generellt är det fortsatt högst konkurrens om och störst intresse för logistik- och butiksmark i storstadsregionerna och det är därmed där det finns bäst förutsättningar för en bytesaffär, säger Christian Fredrixon.

 

Brunna hett logistikläge

Upplands-Bro och Brunna räknas till Stockholm nord, som ligger sjua på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2019. Läget har lockat näst mest logistikbyggen i landet under åren 2014-2019, med ca 356 000 kvm tillkommande ytor. Bara Göteborgsregionen har fått mer, med 694 000 kvm under samma tidsperiod. Brunna har stått för närmare hälften av Stockholm nords logistiketableringar, med tio etableringar på totalt ca 170 000 kvm 2014-2019.

Läs mer om Icas planer i Brunna i Intelligent Logistik nummer 2 2019 som kommer ut vecka 13.

Av Hilda Hultén