Europaexport nyckeln till framgång för SME

november 13, 2015 E-handel , Forskning

Export inom Europa är nyckeln för små och medelstora företag att expandera. En färsk studie från UPS visar att 9 av 10 små och medelstora företag, SME, förväntar sig att exportmarknaden kommer fortsätta att växa. 

I rapporten framgår även värdet av ökad export som affärsstrategi. 49 procent av de företag som deltog i undersökningen menar att deras ökade export ledde till en stegrad omsättning redan under de tre första åren.

Under det andra kvartalet 2015 ökade e-handeln med 21 procent och hela 73 procent av konsumenterna handlade online. Siffrorna styrks av E-barometern. Detta visar att möjligheterna för mindre och medelstora företag- som tidigare endast sålt via butik, idag har större möjlighet till ökad försäljning än någonsin historiskt.

– Många av Europas små och medelstora företag satsar mer på export och expanderar till nya marknader där de kan fortsätta att utvecklas. Med ökad efterfrågan från kunder om export uppstår behovet av att anpassa sig, säger Cindy Miller UPS Europa, i ett pressmeddelande.

Undersökningen genomfördes bland 10 717 små och medelstora företagsägare, direktörer,
företagssäljare och säljutvecklare mellan 15 juni och 7 augusti 2015. Intervjuerna genomfördes i
Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Polen och Storbritannien.


Läs mer