E-handeln ökade med 17 % kvartal 3

oktober 28, 2014 E-handel , Ekonomi , IT/Teknik , Logistik

Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 17 procent tredje kvartalet 2014, enligt Postens och HUIs senaste e-handelsbarometer.


Prognosen för helåret är att e-handeln med varor kommer att omsätta 42,5 miljarder.
För hela 2014 väntas en tillväxt om 15 procent.

Under tredje kvartalet var tillväxten klart kraftigast för barnartiklar/leksaker som
ökade med 47 procent. Det är den klart högsta ökningen för en enskild bransch under ett enskilt kvartal sedan branscherna började särredovisas
2011.

Av de största branscherna är tillväxten fortsatt stark för hemelektronik vars
försäljning ökade med 18 procent. Kläder/skor vände uppåt under kvartalet efter
att tillväxten minskat 6 kvartal i rad. Handeln från mobiltelefoner har tagit fart på allvar under tredje kvartalet

Konsumenterna uppskattar att de kommer att e-handla julklappar för 4,3
miljarder kronor under 2014. Det är drygt sex procent mer än under 2013.
Konsumenterna uppskattar att de totalt kommer handla julklappar för 18,5
miljarder. Det innebär att cirka 23 procent av alla julklappar kommer att
inhandlas digitalt.


Läs mer