Boozt investerar en halv miljard kronor för att utöka kapacitet vid lager

april 26, 2024 E-handel , Lager

E-handelsbolaget Boozt kommer under treårsperioden 2025-2027 att investera 500 miljoner kronor i lagret i Ängelholm för att förbättra utnyttjandet och utöka lagringsutrymmet samt den automatiserade sorteringskapaciteten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta sker för att stödja framtida omsättningstillväxt för att i sin tur vidare förbättra lagrets kostnadsstruktur. Den nuvarande infrastrukturen på Boozts lager kan hantera en nettoomsättning på upp till 10-11 miljarder kronor. Investeringarna medför en kapacitetsökning på nära 50 procent upp till 15 miljarder i nettoomsättning.

Boozt kommer även upprätta ytterligare en lageranläggning i närheten av det existerande lagret, som kommer fungera som en buffert för varor med hög kvantitet och tillåta snabb påfyllning av produkter. Den nya anläggningen kommer att bestå av 25 000 kvadratmeter med möjligheten att expandera i framtiden.

Expansionen av lagerutrymme och orderhanteringsautomatisering kommer att genomföras modulärt och förväntas installeras under perioden 2025-2027, för att stötta tillväxt och produktivitetsförbättringar.

Boozt har även säkrat tillgång till en tomt i nära anslutning till den nuvarande anläggningen, något som förlänger livslängden för den nuvarande lageranläggningen väsentligt då det medför en möjlighet att upprätta ytterligare 140 000 kvadratmeter vid behov.

 

Källa: Boozt/Finwire