Black Friday tog över julhandeln

januari 29, 2018 E-handel , Logistik

Försäljningen under årets sista, och viktigaste, månad hamnade med nöd och näppe på plus och julhandeln slog rekord igen, enligt HUI Research. Den svaga ökningen beror troligtvis på en del av julklapparna inhandlades i samband med Black Friday. 

Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på drygt 75,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 0,9 procent. Rekordet gäller även justerat för prisförändringar då försäljningsvolymen ökade med 0,8 procent.

– Det preliminära resultatet för december var mycket svagare än vad HUI prognostiserat och tillväxttakten en av de lägsta under hela 2016, kommneterar Andreas Svensson, senior konsult på HUI Research.

En möjlig syndabock bakom den svaga julhandeln är Black Friday, en shoppinghögtid som växer i omfattning för varje år. Tesen är att Black Friday omfördelar försäljning från december till november samtidigt som lönsamheten minskar i framförallt sällanköpsvaruhandeln när varor kampanjas ut under shoppinghögtiden.

Analyseras försäljningsstatistiken ger den också fog för tesen. Decemberförsäljningen har minskat i betydelse samtidigt som november ökat. Ur försäljningssynpunkt kan det därför vara motiverat att analysera november och december ihop. Detaljhandelns totala försäljning, i löpande priser, landar då på närmare 3 procent, vilket får anses vara en godkänd tillväxttakt mot bakgrund av förra årets rekordstarka utveckling.

Den svenska detaljhandelns preliminära helårsutveckling år 2016 landade på 3,3 procent, vilket motsvarar en försäljning om drygt 750 miljarder kronor. En inbromsning har börjat skönjas och under 2017 bedöms tillväxten mattas av ytterligare. Hushållens köpkraft ligger för närvarande på en mycket hög nivå och kommer att ha svårt att växa i samma takt som tidigare.


Läs mer