Babyshop bygger ut i Jönköping

Babyshop bygger ut i Jönköping

 

– Vi vill locka etableringar – inte sälja mark som köps av spekulationsskäl och läggs “på hyllan”, säger Caisa Björndal. Foto: Logpoint.

Jönköpingsregionen får fyra logistiketableringar på sammanlagt 53 000 kvm under 2018, störst är Babyshops tillbygge på 18 000 kvm. Att bl a Tolust valt att bygga på spekulation är också ett styrkebesked för logistikregionen.

 Jönköpingsregionen är het just nu, med de ytor som färdigställs under 2018 inräknade så har regionen fått 117 000 nya kvm logistikytor över på 10 000 kvm de senaste åren.

Just nu pågår fyra större logistikbyggen i Jönköping på totalt 53 000 kvm. Det största är utbyggnaden av Babyshops lager med 18 000 kvm, där inflyttning planeras till hösten 2018.

Babyshop flyttade logistiken till ett nybyggt, 20 000 kvm stort lager på Stigamo så sent som 2016, men stark tillväxt och flera uppköp, bla av Lekmer, gör att nätjätten redan behöver mer lagerytor. Fastigheten Byggs av Reach Fastigheter och kommer att köpas av NREP Logicenters när den är färdig.

Lockar spekulationsbyggen

På Stigamo bygger även Nivika Fastigheter ett 13 000 kvm stort lager år Brenderup, och på Torsvik bygger Logistic Contractor en 12 000 kvm stor anläggning åt Dagab och det lokala fastighetsbolaget Tolust bygger just nu 10 000 kvm helt på spekulation i Torsvik.

– Det är ingen hyresgäst officiellt klar än, men vi har mycket på gång och kommer eventuellt att starta etapp 2, en logistikanläggning på 25 000-30 000 kvm, inom kort, berättar Tolusts vd Tommy Fritz.

Att Jönköping lyckas locka spekulationsbyggen är också ett styrkebesked för regionen. Sådana byggen har hittills främst lokaliserats till storstadsregionerna.

– Jönköping är ett starkt logistikläge, vi har byggt på spekulation förut och kommer säkert att göra det igen, säger Matthias Kettelhoit, markanadschef för NREP Logicenters, som äger den sista obebyggda tomten i Torsvik, där det finns plats för en 32 000 kvm stor anläggning.

– Vi har ganska mycket annat på gång just nu, men jag tror att det kan bli byggstart på den tomten i år.

Babyshops flyttade till ett nytt 20 000 kvm stort lager i Jönköping 2016 – nu bygger man ut med ytterligare 18 000 kvm.
Foto: Babyshop.

Markavtal ska öka byggandet

Jönköpings kommun tillämpar sedan en tid ett så kallat nyttjanderättsavtal när de säljer industrimark. Den aktör som vill köpa mark får rätt att nyttja marken, med en handpenning på 10 procent av markpriset. Därefter har företaget 12 månader på sig att påbörja en byggnation.

– Om bygget inte påbörjas inom ett år så går marken tillbaka till kommunen. Det gör vi för att vi inte vill att mark ska köpas av spekulationsskäl och läggas “på hyllan” som en investering, säger Caisa Björndal.

För den som vill bygga kan det gå undan. Kommunen garanterar ett avtalsförslag inom två veckor för byggklar mark. Handpenningen ska sedan betalas inom tre veckor.

– Fördelen för den som köper är att man inte behöver ligga ute med pengarna lika länge, utan kan ta den stora kostnaden närmare sina intäkter.

Flera kommuner tillämpar liknande villkor om snar byggstart för att sälja sin mark, bl a Örebro och Borås.

– Jag förstår att kommunerna gör så, att de vill ha etableringar. Men i storstäderna är det lite problematiskt, där vill många ha snabb inflyttning och det går inte om man först måste skriva avtal för att få loss mark att bygga på, säger Matthias Kettelhoit.


I Torsvik och Stigamo börjar marken ta slut. Två nya logistikområden är dock under utveckling på omkring 25 hektar vardera, med planerad försäljningsstart under 2019.

Snart slut på mark

Jönköpings kommun säljer logistikmark från 220 kronor/kvm till 320 kronor/kvm för mark i skyltläge. Det är lågt jämfört med primelägen i Stockholm och Göteborg, där marken går loss på omkring 1 000 kronor/kvm. Men just nu finns inte mycket att köpa. Torsvik är fullt och även Stigamo, där marken bara säljs med nyttjanderättsavtal, börjar också bli fullt.

– Mellan 90 och 100 procent av marken på Stigamo är under förhandling. Alla större tomter är i princip slutsålda, säger Caisa Björndal, som tror på fler etableringsbeslut på Stigamo under året.

Två nya logistikområden är under utveckling på omkring 25 hektar vardera. Det ena, Moliden, ligger vid Logpoints södra infart, med skyltläge mot E4. Det andra, Granarp, ligger i västra delen av Logpoint, nära järnvägen.

– Det kommer ta ett tag innan vi har ny mark att sälja. Troligtvis startar försäljningen under 2019.

Catena startklart i Nässjö

Även Nässjö som ingår i Jönköpingsregionen har bra tillväxt inom logistik. År 2016 byggde Jysk ut sitt lager med ett 12 000 kvm stort höglager och 2017 byggde Catena ett 9 000 kvm stort lager för TPL-företaget Höglandslogistiks räkning. I fjol lockades även Intersport till Nässjö, när de flyttade från DB Schenker Logistics i Landvetter till Rustas gamla, 24 000 kvm stora lager. Även E-handelsvolymerna har flyttats från Jönköping in i Nässjölagret, Där Intersport nu driver all sin logistik i egen regi. Även denna fastighet ägs av Catena, som står byggklara för ytterligare ett 14 000 kvm stort lager i Nässjö, så snart en eller flera hyresgäster är klara.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nr 1 2018


Läs mer