Tvist om kallt lager i Varberg

april 14, 2015 Arbetsmarknad , Lager

Det är för kallt på transportföretaget Mantums lager i Varberg. Det tycker både Arbetsmiljöverket och Transport, som har mätt upp temperaturer ner till 4,5 grader. Men företaget håller inte med. De anser att lagret är ett kallager.

– Jag tycker att deras syn på saken är jättekonstig. Det betyder att vem som helst skulle kunna säga att man har ett kallager och därmed slippa uppvärmning, säger Transports regionala skyddsombud Daniel Wallfors till Transportarbetaren.

Striden om inomhustemperaturen på Mantum logistics lager har pågått i flera år. Det började med att det lokala skyddsombudet gjorde mätningar av temperaturen. Som minst var det 4,5 grader i lokalerna. Efter att Transport fört diskussioner med arbetsgivaren, utan att komma någon vart, bestämde sig det regionala skyddsombudet för att anmäla företaget till Arbetsmiljöverket. I mars kom beslutet, Mantum logistics ska betala 400 000 kronor i vite om företaget inte ser till att lokalerna håller en minimitemperatur om 14 grader senast den 15 oktober.

Överklagat till förvaltningsrätten
Nu har företaget överklagat. Till Förvaltningsrätten i Göteborg skriver man att lagret är ett så kallager och därmed inte behöver värmas upp. Men Transport är av en helt annan uppfattning.
– Ett kallager kan man använda när man kör in och hämtar specifika varor, men man ska inte arbeta där inne. Det här specifika lagret är ett plocklager. De anställda plockar varor som de sen skickar iväg, säger Daniel Wallfors.
De sex anställda på lagret arbetar dels med att plocka varor, dels köra truck. Arbetsgivaren har försett dem med kläder för att kunna arbeta även i kyla, men det tycker varken Transport eller de anställda löser problemet.
– Jag har varit där ute när det är kallt. Det som händer är att de utför ett fysiskt arbete med att plocka gods och sen kyls de ner när de sitter i trucken. Då ökar också skaderisken och därför blir det extra viktigt att ha en lämplig temperatur, säger Daniel Wallfors.
Nu är det upp till Förvaltningsrätten i Göteborg att avgöra om företaget ska blir tvunget att följa Arbetsmiljöverkets krav.


Läs mer