SKT flyttar hem produktionen till Uppland

januari 27, 2015 Arbetsmarknad , Lager , Produktion

Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) som tillsammans med FANN-VA Teknik AB ingår i Northern Environmental and Water Solutions (NEWS), tar hem produktionen av pumpstationer till Sverige efter att ha haft produktionen i Estland och Danmark.

Redan nu produceras en tankmodell i FANN’s fabrik i Alunda utanför Uppsala. SKT’s mest populära tankmodell, dimensionerad för en fastighet kommer att börja produceras i Alunda tillsammans med de andra av SKT’s tankmodeller från första halvåret 2015.

– Eftersom målsättningen för NEWS är att bidra till en bättre vattenmiljö, ligger det i företagets intresse att ta ett miljöansvar och undvika de långa transporterna från fabriker utomlands till lagret i Sverige, menar Lars Eriksson, lager- och logistikchef på Skandinavisk Kommunalteknik. 

– I och med flytten kommer utsläppen från transporterna minska drastiskt. Men det finns fler fördelar, att ha produktionen inom koncernen innebär att man kan styra den efter efterfrågan. Alundafabriken har också en mycket bra testmiljö som man kan nyttja vid utveckling av nya produkter.

SKT hoppas att flytten ska ge fler arbetstillfällen i Uppland.


Läs mer