Orio tappar Opels reservdelslogistik

augusti 20, 2018 Arbetsmarknad , Logistik

Interdan tar över importen av Opels bilar och reservdelar till Sverige och därigenom avslutas Orio ABs uppdrag som logistikpartner för Opels reservdelar i Sverige och Danmark och företaget varslar 36 personer i Nyköping. 

Sedan tidigare har Interdan och PSA-gruppen, Opels ägare,  ett samarbete kring bil- och reservdelsförsäljning för Peugeot, och nu tar Interdan även över importen av Opels bilar och reservdelar. Som en följd av detta avslutas Orios uppdrag som logistikpartner för Opels reservdelar i Sverige och Danmark per den 1 november 2018.

–  Det är naturligtvis en tråkig utveckling på kort sikt, men allt sker i professionell affärsdialog och Orio ser fortsatta möjligheter till långsiktig affärsrelation med PSA/Opel, kommenterar Orio ABs koncernchef Jonas Tegström.

PSA/Opels förändrade distributionsstruktur i Norden innebär dock ett betydligt volymtapp för Orio AB och företaget varslar 36 personer i Nyköping.

I ett pressmeddelande skriver företaget att man mot bakgrund av detta kommer att intensifiera den långsiktiga satsningen på logistikaffären, Orio Logistics.


Läs mer