Leder branschens snabbväxare

april 5, 2013 Karriärprofilen
Leder branschens snabbväxare

“Behovet av personal är i princip oändligt i Norge. Våra kollegor där säger “skicka hit alla duktiga lagerarbetare och chaufförer ni kan hittasäger Michael Arvidsson. Foto Hilda Hultén

Logent är det mest snabbväxande logistikföretaget i Sverige på länge. Sen 2006 har bolaget växt från 16 miljoners omsättning till en miljard 2012. “2013 blir omsättningen 1,5 miljarder” spår nye vdn Michael Arvidsson.

På Logents kontor i Hammarby Sjöstad i Stockholm hålls den här dagen en introduktion för ett 50-tal nyblivna Logentare.
– Vi anställer så många att vi brukar ta sådana här uppsamlingsheat, där vi presenterar företaget för de nya, säger Michael Arvidsson.
I februari blev han vd för Logent, internrekryterad från posten som affärsområdeschef för Ports & Terminals. Förre vdn Lars-Göran Ahlberger blev samtidigt arbetande styrelseordförande och ska fokusera på förvärv och större affärer.
– Det är ingen stor sak egentligen, mest en formalitet. Vi är ett gäng som driver det här bolaget tillsammans.

Rekordsnabb tillväxt
När Logent bildades 2006 var årsomsättningen 16 miljoner. 2012 omsatte bolaget en miljard och de ca 2 000 anställda blir ständigt fler.
– Vi förväntar oss att nå 1,5 miljarder i omsättning för 2013, iallafall om man multiplicerar januariomsättningen 2013 med tolv. Och vi har minst 2 000 anställda, men det ökar fort.
Även i Norge växer verksamheten. Hösten 2012 förvärvades lagerbemanningsföretaget Orcus AS.
– Behovet av personal är i princip oändligt i Norge. Våra kollegor där säger “skicka hit alla duktiga lagerarbetare och chaufförer ni kan hitta, vi behöver dem.”
2013 väntas Norge stå för ca 325 miljoner NOK av de 1,5 miljardena SEK i omsättning.

Vinnare i lågkonjunktur
Logent skriver ständigt nya kontrakt. Några färska exempel är övertagandet av kombiterminalen i Hallsberg, två större tullagerkontrakt med Holmen Paper och Plantagen, och ett lagerdriftskontrakt med Trensums i Tingsryd. 
I februari köptes UnitedLogs konsultverksamhet inom 4PL med personal och allt. Så någon lågkonjunktur har inte Logent drabbats av.
– Det är nog så att vi gynnas i lågkonjunktur, företagen blir mer kostnadsmedvetna då. De behöver effektivisera och är i behov av kvalificerade logistiktjänster. Alla ser att en sparad krona är en sparad krona. Vår affärsidé är att garantera det.

Inte bara lagerkonsulter

Affärsidén han talar om är att först analysera verksamheten och hitta möjliga förbättringar – sedan att erbjuda sig att genomföra förbättringsarbetet och driva siten.
– Affärsidén är att först göra en analys och ge lagret en lista på åtgärder för att effektivisera produktionen. Lite “Om ni gör de här 132 sakerna så sparar ni 10 procent av kostnaden”.
– Nästa steg är att erbjuda företaget att göra förändringsarbetet åt dem, så att de får kostnadssänkningen från dag ett. Det är ett erbjudande som många har väldigt svårt att tacka nej till.
Konceptet med bemanning av lager “Staffing & Site” är fortfarande Logents kärnverksamhet och står för ca 60 % av omsättningen i bolaget.

Vill utöka terminalnätverket
Förutom sitedrift och lagerbemanning finns affärsområdet Ports & Terminals som står för ca 30 % av omsättningen, där Logent driver ett antal hamn- och kombiterminaler i Sverige.
Andra affärsområden är strategisk tullhantering, Logent Customs, som startade i januari 2010 och omsatte 24 miljoner 2012, och Logent Automotive Logistics som erbjuder en helhetstjänst för bilindustrins logistik.
Det senaste tillskottet är Logent Systems som lanserades 2012 och samlar olika IT-stöd för logistik.

En vanlig dag på Logents kontor – introduktionsdag för ett 50-tal nyanställda. Foto: Hilda Hultén

Brist på logistikkonsulter

Företaget har också startat egen utbildningsverksamhet. Det handlar främst om företagsanpassade utbildningar, men delvis beror satsningen på det egna behovet av logistikkompetens.
– Vi har ett ständigt behov av logistikkonsulter. I brist kompetens på marknaden internutbildar vi själva, och utbildar nya konsulter som sedan anställs.
Finns det en plan eller gäller det bara att öka antalet uppdrag?
– Vi har sett att det finns ett stort behov av kvalificerade logistiktjänster. Vi vill driva verksamhet, inte äga fastigheter, tåg eller fartyg.
Men är det inte en risk att växa så fort?
– Jo det kan det vara. Men vi har haft förmånen att kunna locka till oss duktigt folk, många vill jobba i ett nytt framgångsrikt företag. Sedan har vi haft sådan medvind att trycket på att jobba hos oss nästan varit lite väl stort ibland.
– Men det absolut viktigaste är lönsamhetsfokuset. Vi gör ingenting om vi inte räknar med att tjäna pengar på det.

Av Hilda Hultén

Logents historia

2006 Logent grundas genom sammanslagningen av Smilu Logistikentreprenader Sverige AB och LG Ahlberger Logistics Consulting AB
2008 Logent expanderar sin verksamhet till Norge
2009 Logent Consulting utökar genom grundandet av Logent Customs AB
2010 Logent Ports & Terminals etableras genom förvärvet av Stuv AB och grundandet av Logent Terminal Sundsvall AB
2011 Gothenburg Car Terminal AB förvärvas och affärsområdet Logent Automotive Logistics AB bildas.
2012 Logent förvärvar norska Orcus AS och startar sitt femte affärsområde: Logent Systems
2013 Logent förvärvar United Logs 4PL-verksamhet och spår en omsättning på 1,5 miljarder SEK.

 


Läs mer