20 år i transportpolitikens tjänst

20 år i transportpolitikens tjänst

1998 mönstrade Karin Svensson Smith på som riksdagspolitiker för Vänsterpartiet, sedan dess har hon bytt parti och till hösten lämnar hon rikspolitiken för gott. Foto: Fredrik Hjerling.

 – Vi har levt en väldigt kort tid med billig, oproblematisk energi. Tittar man i backspegeln har det blivit allt större båtar, bilar och flyg, men jag tror inte det kommer fungera så i framtiden, säger Karin Svensson Smith, som i höst lämnar rikspolitiken.

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Vi som jobbar i branschen känner henne som en av Sveriges transportkunnigaste – och tillgängligaste – politiker. När andra politiker inte ens svarar på mail svarar hon på mobilen – på första signalen. Men efter 20 år som riksdagspolitiker i först Vänsterpartiet och senast Miljöpartiet, lämnar Karin Svensson Smith nu rikspolitiken för att återvända till kommunhuset i Lund.

– Någon gång ska man ju kliva åt sidan.

Under sin karriär har hon drivit på för klimatsmartare transporter. Bl a har hon lanserat förslag om flygskatter tre gånger under sin karriär. Det blev tredje gången gillt, i april infördes en avståndsbaserad, nationell flygskatt i Sverige.

– De två första gångerna gick det inte, förslaget mötte alldeles för kraftigt motstånd. Men nu är det inte riktigt så längre, nu får många en besk smak i munnen vid tanken på billiga flygresor, och inser nog att det behöver kosta mer att påverka klimatet.

Ser attitydförändring

Karin Svensson Smith drivs av ideal, hennes mål är att fasa ut oljan helt i Sverige. Och kampen för ett grönare samhällsbygge tycks gå lite lättare nu för tiden. Förändringen syns främst i attityder och köpbeteenden.

– När folk tittar på vad som finns i affären och ser en fisk som transporterats över halva jordklotet så väljer man hellre ett närproducerat protein. Det är inte säkert att konsumenterna kommer vilja köpa produkter som rest väldigt långt i framtiden.

När merparten professionella tyckare pekar ut fortsatt globalisering som vägen framåt för samhället och den globala ekonomin, är Karin Svensson Smith inte lika säker.

– Kartan över världen med idén om frihandel har varit tangentens riktning ända sedan EU bildades. Men nu ser vi hur politiker som Trump exploaterar ökade skillnader och problem i samhället med tullar som lösning. Det får konsekvenser, och tyvärr är det nog väldigt många marginaliserade människor i USA som håller med Trump.

Att staka ut vägen framåt och välja rätt åtgärder är ingen enkel sak.

– Jag tror att vi måste börja med en grundlig analys av hur vi tror att framtiden kommer att se ut och vart vi vill komma.

Huvudfrågan är hur klimatmålen ska nås. Enligt Karin Svensson Smith är lösningen “shift to rail” och ökad sjöfart – Men inte nödvändigtvis storskalig, internationell containerfrakt som den som t ex Göteborgs hamn vill bedriva.

– En satsning på Göteborgs hamn är viktig för den internationella trafiken till hamnen, men det är inte självklart att det gynnar Sveriges sjöfart som helhet. Vi måste börja fråga oss även här; Är ännu större båtar verkligen den enda möjliga framtiden?

För att nå klimatmålen måste kust-, när- och insjöfart börja utnyttjas och användas väldigt mycket mer än lastbilar, menar hon.

– Att röja undan de hinder som finns för den är viktigare än att förbereda för mer och mer global containerfrakt.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!


Läs mer