Varför är det så svårt att påverka lagret?

maj 7, 2012 ÅSIKT

Ofta hör man att lagervärdet är för stort och man måste göra något åt lagret. Men Lager kan bara påverkas genom att styra inflöde och utflöde, menar konsultbolaget ma-konsult osby, som tycker att kunskapen om lagervärde och överproduktion är dålig i svenska företag.

Det finns enkla knep att ta till om man vill sänka sitt lagervärde och förbättra resultat och lönsamhet.

Genom att ABC-klassa artiklar får man vetskap om vilka som har högt lagervärde och vilka som ger företaget bra inkomster. Det är viktigt att styra upp flödet av dessa. Tänk på att 1000st á 1 krona är lika mycket värda som 1st á 1000kr.
Hantera de olika klasserna med anskaffningskvantitet, säkerhetslager, mm. Fast först får man bestämma vilken servicegrad man vill hålla, eller som kunderna accepterar. De artiklar som ger störst inkomst till företaget måste gå att leverera på “kundens vilkor”, de som ger minst, men kostar en hel del att lagerhålla, på era vilkor.
Det som också lätt kan styras är överproduktion. Överproduktion är ett slöseri som dels fyller lagret med oönskade produkter, dels tar tid från andra produkter, som får vänta på att maskinen blir ledig. Är det inköpta produkter kan man ta en diskussion med leverantören, det är bättre att betala ett högre pris än att fylla lagret med betalda produkter som tar lång tid att sälja.
Tyvärr är detta tankar man inte tycks vilja ha inom företaget, många är omedvetna eller blundar för lagervärde och omsättningshastighet. När vi konsulter kommer in blir det en “överraskning” att det finns inkuranta produkter för mycket pengar som bara tar plats, men som finns med i företagets balansräkning och försämrar resultatet när man behöver skriva av. Man glömmer lätt bort kostnaden för att onödiga lagervaror ska inventeras, flyttas för att de är i vägen och faktiskt kostar pengar där de står.

ma-konsult osby utför analyser och ger råd, hur ni kan förbättra er logistik, produktion och er lagerhantering. Flerårig erfarenhet att styra material och produktion.
 


Läs mer