Trafikverket planerar lägga ned åtta järnvägar

februari 26, 2014 Åsikt , E-handel , Infrastruktur , Transport

Trafikverket har beslutat att lägga ner den elekritifierade banan mellan Munkedal och hamnen i Lysekil. Många hade hoppats på att den istället skulle ha rustats upp för i första hand godstrafik.

Beskedet har fått en hel bygd att protestera. Flera industrier som är beroende av och utnyttjat banan protesterar också.

Hallinden Terminal AB vill använda en upprustad Lysekilsbanan till att föra över 100 000 ton virke per år från väg till järnväg. Norska Skangass har ett avtal med Preem om att bygga en LNG-terminal i Lysekil.

Andra järnvägar som Trafikverket kan komma att riva upp eller lägga i malpåse är banorna Mellerud i Billingsfors, Snyten -Kärrgruva i Norberg) Hamrångerfjärden – Norrsundet i Gävleborgslän, Sandarne- Stugsund i Söderhamn, Timsfors- Markaryd i Småland Rågsveden- Malung och Lomsmyren och Vika i Dalarna.

Så här motiverar Trafikverket nedläggningsplanern i tidningen Spåret::

“För att höja kvaliteten i järnvägssystemet behöver vi koncetrera våra resurser” säger Håkan Wennerström, chef för Trafikverkets region Väst.

Tillsammans med MP och V har Jan-Olof Larsson S intepellerat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och frågat om det” miljömässigt, trafiksäkerhetsmässigt och samhällsekonomiskt är försvarligt att lägga ned bl a Lysekislbanan i en tid då utsläppen från tunga transporter på väg stadigt ökar.” respit f

Efter de starka protesterna beslöt Trafikverket i mitten av februari att ge Lysekilsbanan en respit fram till sommaren 2015.


Läs mer