Sverige avstod från ministerprotest mot missbruk av cabotage

januari 7, 2014 Arbetsmarknad , Åsikt , Ekonomi

Missbruket av cabotagereglerna måste stoppas. Det kravet ställer transportministrarna i våra grannländer i EU Finland och Danmark, tillsammans med fem andra fackminIstrar i EUs större medlemsländer.

I brevet till EU-kommissionen uttrycker ministrarna från 7 EU-länder djup oro över de negativa effekterna av cabotagereglerna. De kräver att reglerna ska ses över och förtydligas. Idag utnyttjas reglerna för social dumpning, anser ministrarna.
I den omfattande sk cabotagestudien från Lunds universitet förra året, framkom att missbruket även i Sverige var omfattande och syftade till att kringgå svenska avtal genom att utnyttja billigare arbetskraft för längre tid än vad regelverket tillåter.
Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har avstått från att underteckna brevet till EU-kommissionen.


Läs mer