Näringsministern: “Sverige behöver nyindustrialiseras”

Näringsministern: “Sverige behöver nyindustrialiseras”
Mikael Damberg på plats i Värnamo. Foto: Lena Sonne.

Mikael Damberg på plats i Värnamo. Foto: Lena Sonne.

278 personer kom till årets konferens Logistik & Affärssystem i Värnamo 29 mars. Det var trettonde gången som evenemanget hölls i Sveriges industritätaste region.

En lång rad ledande leverantörer av affärssystem visade upp sina senaste versioner av ERP, WMS och TA-system.Som vanligt hade arrangören Industrilogistik lyckats locka både ledande politiker och andra intressanta talare från akademi och industri.

En av inledningstalarna var näringsminister Mikael Damberg, som beskrev pratet om det postindustriella samhället som ett skämt, som också alltid tagits som ett sådant här i Gnosjöregionen i Jönköpings län, där, som han påpekade, cirka 38 000 människor arbetar inom en växande exporterande tillverkningsindustri.

I Gnosjöregionen ligger arbetslösheten på låga 3 procent.

– När jag talar med medierna i Stockholm om att vi behöver en nyindustrialisering, är det ingen som förstår vad jag menar, sa Mikael Damberg, som också talade om projektet “Smart Industri”, som regeringen lanserat för att bidra till att stärka och förnya svensk industri genom digitalisering,  ökad hållbar produktion och ett kunskapslyft.

­ – Industri och industrirelaterad service står för 77 procent av Sveriges export, påpekade Damberg.

Damberg skulle efter konferensen resa vidare till ett Smålandsföretag som flyttat hem produktion när det visat sig att det var både krångligare och dyrare än de trott att producera i Asien:

– Det är ett feltänk att separera FoU och tillverkning, menade Damberg.

Damberg talade också om ”Testbädd Sverige”;  där Sverige och Tyskland skrivit ett avtal om att tillsammans satsa på fler elmotorvägar, att testa självkörande bilar i Göteborg och att testa 5G i Stockholm och Tallinn.

Johan Stahre, professor i produktionssystem vid Chalmers i Göteborg talade om hur industrins digitalisering bara har börjat:

– Vi har länge efterfrågat ett industriellt politiskt initiativ av det slag som förbundskansler Angela Merkel och det tyska ingenjörsförbundet lanserade på Hannovermässan 2011 med namnet Industri 4.0, som blivit ett begrepp för industriell förnyelse särskilt i Tyskland och Sydeuropa.

Johan Stahre. Foto: Lena Sonne.

Johan Stahre. Foto: Lena Sonne.

Johan Stahre tror starkt på 5G inom industriell verksamhet, där Ericsson, SKF och Volvo ligger långt fram – Sverige har större behov av en digital stambana än av en höghastighetsbana, menar han.

– Vi har en väl uppkopplad industri men Litauen har till exempel en bättre uppkopplad industri än Sverige.

Johan Stahre talade även om automatiseringen och dess följder.

– Vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år.

En färsk McKinsey-rapport förutspår att fem procent av alla jobb kommer att försvinna genom automatisering till år 2025. 60 procent av alla yrken har ett arbetsinnehåll där 30 procent kan automatiseras.

– Enkla jobb och svåra jobb kommer att öka, medan “mellanjobben” som ofta är tjänstemannajobb, kommer att försvinna, sa Johan Stahre.

Han tror även att bemanningsföretagen lever lite farligt i framtidens industri – det behövs fler fasta jobb för att tillgodogöra sig den kompetenshöjning som krävs.

När Johan Stahre frågade församlingen där de flesta troligen hade industrirelaterade jobb, hur många av deras barn som sagt att de ville jobba i industri i framtiden, så räckte ingen upp handen. Hans slutsats var att en arbetskraftsbrist kan bli det stora hotet mot Sveriges industriframtid.

– Redan riksdagsvalet 2022 och än mer valet 2026 kan komma att handla mycket om var och hur vi ska hitta tillräckligt med arbetskraft för Sverige.

Av Gösta Hulten

 

 


Läs mer