Moderaterna KU-anmäler nya infrastrukturministern

december 9, 2014 Åsikt , Infrastruktur , Transport
Moderaterna KU-anmäler nya infrastrukturministern

Infrastrukturminister Anna Johansson KU-anmäls.

Moderaterna KU-anmäler infrastrukturminister Anna Johansson (S), rapporterar di.se. Hon kritiseras för att vid ett rådsmöte i Bryssel ha drivit en egen linje mot ökad konkurrens på järnvägen i Europa.

Vid ett möte i EU-nämnden i början av oktober fick Anna Johansson riksdagens mandat att berätta om de svenska erfarenheterna av reformeringen av den svenska järnvägen. Mandatet gällde inför ett rådsmöte i Bryssel, som handlade om konkurrensen på den europeiska järnvägen och det så kallade fjärde järnvägspaketet.

I protokollet från mötet den 8 oktober står det flera medlemsländer, däribland Sverige, ifrågasatte om marknadsöppning verkligen är lösningen.

Något som har fått Jessica Rosencrantz(M), som sitter i riksdagens trafikutskott, att reagera.

– Regeringen sa inte med ett ord i EU-nämnden att den avsåg att åka ned till Bryssel och föra en linje mot konkurrens. Det tycker jag är väldigt märkligt, säger hon till di.se.

I anmälan till Konstitutionsutskottet (KU), som lämnas in på tisdagsmorgonen, skriver Jessica Rosencrantz att det är anmärkningsvärt att Anna Johansson argumenterade mot en marknadsöppning trots att hon inte begärt eller fått något sådant mandat.

“Mot bakgrund av ovanstående begär jag att konstitutionsutskottet granskar om infrastrukturministern i ministerrådet har agerat i strid med det mandat som EU-nämnden har givit henne i frågan om marknadsöppningar inom det fjärde järnvägspaketet”, står det i anmälan.

Ska diskutera åkeribranschens villkor

Idag, den 9 december, träffar infrastrukturminister Anna Johansson parlamentariker i Europaparlamentets transportutskott för att diskutera och utbyta erfarenheter kring sociala villkor, regelefterlevnad och ökad konkurrensneutralitet inom åkeribranschen.

I förra veckan fattade Sveriges regering beslut om en sanktionsavgift på 40 000 kronor för överträdelser av EU:s så kallade cabotagebestämmelser, samt beslut om hindrande av fortsatt färd i 24 timmar vid misstanke om regelöverträdelse. Båda dessa lagar börjar gälla under första kvartalet 2015 och kommer att innebära att polis och tulltjänstemän får kraftfullare verktyg för att motverka regelöverträdelser. Samtidigt finns behov av ytterligare samarbete kring dessa frågor på EU-nivå. Statsrådet träffar därför EU-parlamentariker i transportutskottet i Bryssel på tisdag. På agendan står samtal om hur Sverige som medlemsland kan driva frågorna framåt.

– De beslut som regeringen fattade i förra veckan innebär ett viktigt steg för att säkerställa att seriösa företag i åkeribranschen inte drabbas av osund konkurrens. Nästa steg är att öka EU-samarbetet kring schyssta villkor och ökad konkurrensneutralitet i åkeribranschen, kommenterar  Anna Johansson i ett pressmeddelande.


Läs mer