Flöden i fokus på Logistikläget 2017

Flöden i fokus på Logistikläget 2017
Fastighetspanelen om hur risker och finansiering av logistikfastigheter ser ut. Från vänster David Mindus, vd Sagax, Urban Håkansson, kommersiell fastighetschef, Swedbank, Gustaf Hermelin, ordförande Catena, Pontus Sundin, Nordenchef Helaba och Louise Richnau, vd Brunswick. Foto: Lena Sonne.

David Mindus, vd Sagax, Urban Håkansson, kommersiell fastighetschef, Swedbank, Gustaf Hermelin, ordförande Catena, Pontus Sundin, Nordenchef Helaba och Louise Richnau, vd Brunswick i panelsamtal om risker i logistikfastigheter.

Under första delen av heldagsseminariet Logistikläget 2017 avhandlades bland annat logstikfastighetsmarknaden och vad som gör ett e-handelsbolag framgångsrikt.

Apoteas vd Pär Svärdson inledde och poängterade bland annat att de flesta e-handlare fokuserar allt för mycket på att få ”kunder att trycka på order-knappen” och alltför lite på sin egen del: att snabbt och effektivt leverera varan till kund på det sätt som kunden önskar.

När man handlar hos Apotea kan man välja mellan sju olika leveranssätt, varav Apotea själva tagit fram några av dem, som hemleverans kvällstid vid dörren.

­– Om vi tittar på vad kunderna bryr sig om så är bra priser och snabb leverans vad 95-procent av omdömena handlar om, förklarade Pär Svärdson.

Pär Svärdson, vd Apotea. Foto: Lena Sonne.

– 95 procent av omdömena vi får handlar om leveransen eller priset, ändå glömmer många e-handlare bort leveranserna och fokuserar bara på att sälja produkter, berättade Apoteas vd Pär Svärdson.

Apotea, med säte i Morgongåva mellan Sala och Uppsala, startades 2011 och har idag en omsättning på 1,4 miljarder. Man planerar nu en ny logistikfastighet på 38 000 kvm i Morgongåva, där man beräknar behöva en arbetsstyrka på 500 personer.

Pär Svärdson trodde själv på en lysande framtid för logistikfastigheter.

– Köpcentrum skulle jag därmed inte sätta några pengar på, sade han.

Att logistikfastigheter är en bättre investering än kontor och butikslokaler var förmiddagens talare överens om.

Peter Wiman, analyschef från Savills poängterade dock att man får skilja mellan två segment av logistikfastigheter: storstadsnära och icke storstadsnära. Medan logistikfastigheter utanför storstadsregionerna kan vara behäftade med risk ser det helt tvärtom ut för storstadsregionerna.

– Stadsnära logistikfastigheter kommer att bli en bristvara i framtiden, spådde han.

Louise Richnau, vd Brunswick Real Estate gav en bild av hur investerarna ser på logistikfastighetsbranschen. Hon pekade på de risker som finns vid investeringar i logistikfastigheter, som risken att den tekniska utvecklingen gör att en anläggning blir omodern efter några år. Men också de stora möjligheter som finns för logistikfastigheter, som att Sverige är ett stort glesbefolkat land med behov av en fungerande logistik.

Louise Richnau, Brunswick Real Estate om möjligheter och utmaningar i logistikfastigheter. Foto: Lena Sonne.

– Väldigt mycket av värdet i en logistikfastighet ligger i flödena och här finns även risken, säger Louise Richnau, Brunswick Real Estate.

– Väldigt mycket av värdet i en logistikfastighet ligger i flödena och här finns även risken,

– Väldigt mycket av värdet i en logistikfastighet ligger i flödena och här finns även risken, sade Louise och menade på att de föredrog portföljer med logistikfastigheter, eftersom en sådan minskar risken.

Gustaf Hermelin, styrelseordförande Catena fokuserade på framtidens behov av citynära logistik i och med globalisering och urbaniseringen. Framtidens storstadsregioner kommer kräva oerhörda mängder av logistik och det kommer inte fungera att mängder med halvtomma lastbilar kör in och ut ur städerna i framtiden.

I framtiden menar han måste logistiken bli bättre och smartare, att vi kommer behöva använda ytor som redan finns för logistiska ändamål, och att det kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för en region.

– Den stad som inte har ett fungerande logistiknätverk i framtiden kommer inte ligga med i den ligan, sa han.

Förmiddagen avslutades med en paneldiskussion med titeln: Överdrivs riskerna med logistikfastigheter? Deltagande var Gustaf Hermelin, Louise Richnau, Pontus Sundin, Nordenchef Helaba, Urban Håkansson, sektorsansvarig fastigheter Swedbank och David Mindus, vd Sagax.

Här lyfte bland annat David Mindus bristen på forskning i ämnet:

­– I akademisk forskning har man försökt förstår hur flöden ska administreras, men vad gäller finansiering finns nästan ingen forskning. Det finns kanske fyra-fem artiklar skrivna och de är fyra fem år gamla, sa David Mindus.

– Där är fastighetsbranschen sena på tåget, menade han.

Efter lunch fortsatte seminariet med Fabian Ilgner, godsstrateg från Mälardalsrådet, som berättade hur de sju mälardalslänen samarbetar för att påverka nationella infrastrukturs- och trafikplaner.

– När vi är överens och 40 procent av Sveriges befolkning bor i våra län, då är det lättare att få regeringen att lyssna, förklarade han. Inom samarbetet som kallas ”En bättre sits” gör ansvariga från de olika länen långsiktiga planer för vilka infrastrukturåtgärder som behöver prioriteras i regionen: det handlar bland annat om att förbättra tillgängligheten mellan nodstäderna och in till Stockholm, samt tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna. Vilken hamn i regionen man ska satsa på är däremot inget som nätverket ännu lyckats bli överens om:

– Där har vi inte fått med oss alla spelare ännu. Vi hoppas att det arbetet ska kunna ske under 2017 och 2018, sade Fabian Ilgner.

Sara Rogerson, forskare på VTI som doktorerat på hur beställare kan öka fyllnadsgraden i sina transporter, följde som nästa talare. Hon berättade hur företag med relativt enkla medel kan både spara miljö och pengar genom olika åtgärder för att bättra fylla containrar och lastbilar.

– 23 procent av fordonen på Sveriges vägar kör tomma. Mellan terminaler ser vi 40-75 procent volymutnyttjande. Potentialen för att öka fyllnadsgraden är stor, sade Sara Rogerson.

Sista talaren ut var Jan Persson, vd Kilenkrysset, som beskrev hur logistikläget Rosersberg blev till. Han berättade om både medgångar och motgångar, och gav många tips till publiken, bland annat, med glimten i ögat, om att inte vara med och bygga motorvägsavfarter och inte heller rikskombiterminaler.

Dagen avslutades med att Gösta Hultén, senior editor på Intelligent Logistik, berättade om  “Sveriges bästa logistiklägen 2017”  och om hur listan blir till, och därefter var det dags för panelsamtal om ansvar för logistiken.

Fabian Ilgner menade att det saknas kunskap om logistikens betydelse för samhället och samhällsutvecklingen hos många förtroendevalda och politiker inom offentlig förvaltning.

– Vi vill ha mer verksamhet som ger fler jobb, men för att få det har vi fått utbilda våra egna i vad logistik har för roll. Vi får påpeka varför logistik är så viktigt, sade han.

Magnus Nordfeldt, Manager Logistics, Port Development, Göteborgs Hamn beklagade den svårlösliga konflikt som i Göteborgs hamn, och beskrev hur den påverkar hela Sveriges logistik, fast det i sig är en lokal arbetsmarknadskonflikt mellan två parter.

Jan Person beskrev de personliga fällor han gått i, då han mött kommunpolitiker som saknar förståelse för vad en satsning på en logistikanläggning kan ge tillbaka till orten. Mats Helgesson, etableringschef Örebro Business Region, gick i svaromål på detta och lyfte även han att kunskapsnivån om logistikens betydelse hos beslutsfattare behöver höjas.

– Våra politiker och medarbetare har gjort ett jättejobb för att förbättra sin service och det har gett resultat – vi har oerhört smidiga processer. Man ska inte behöva hamna i sådana fällor som Jan har gått i. Det behövs en logistikutbildning i Sverige, sade han.

Text Klara Eriksson

Foto Lena Sonne


Läs mer